"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 
Rooms Katholieke Kalendar (standaard) RSS for English version
RSS for Arabic version
RSS for German version
RSS for French version
RSS for Italian version
RSS for Netherland version
RSS for Polish version
RSS for Portugues version
RSS for Spanish version
RSS for Greek version
RSS for Malgasy version

Overige Katholieke Kalenders RSS for Armenian version
RSS for Arabic Maronite version
RSS for Arabic Byzantine version
RSS for Arabic Copte version
RSS for Arabic Syriac version
RSS for English Marounite version
RSS for English Extraordinary version
RSS for French Extraordinary version
RSS for Italian Ambrosian version

Reader Evangelizo Reader Evangelizo geeft toegang tot inhoud van de EVANGELIZO.ORG website zodat de volgende informatie op een externe / eigen website beschikbaar gesteld kan worden :

  - liturgische vieringen, lezingen, commentaren
  - Heilige van elke dag
  - in alle talen

Voor toegang, ga naar dit web adres: http://feed.evangelizo.org/v2/reader.php


 
©Evangelizo.org 2001-2020