"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 

Donderdag in week 14 door het jaar
Overweging bij de lezing van vandaag
H. Bonaventura (1221-1274), franciscaan, kerkleraar
Het leven van Sint Franciscus, Legenda major, H. 3

"Predikt op uw wegen: 'Het rijk der hemelen is nabij!"

      De jonge Franciscus nam devoot deel aan de mis ter ere van de apostelen; het evangelie was dat waarin Christus de leerlingen uitzendt om te prediken en Hij onderricht hen de manier van evangelisch leven: "Neem geen goud en geen zilver, geen geld in de riem, geen reistas, geen extra kleren, geen schoenen en geen stok mee". Op het moment dat Franciscus deze tekst had begrepen en de tekst had onthouden, werd hij verliefd op de armoede van de apostelen en riep meegesleept door de vreugde uit: "Dat wil ik! Dat is wat mijn ziel verlangt!" En zonder wachten deed hij zijn schoenen uit, laat zijn wandelstok vallen, en laat de bedelzak en het geld als vreselijke objecten achter; hij houdt geen kleding, gooit zijn ceintuur af welke hij vervangt door een touw: hij zet heel zijn hart op het verwerkelijken van hetgeen hij net gehoord heeft en past zich in alles aan aan de volmaakte regel die door de apostelen is gegeven.

      Een door God meegedeelde ijver duwt hem voortaan tot het veroveren van de evangelische volmaaktheid en tot een  boetestrijd. Als hij sprak,... waren zijn woorden doordrenkt met de kracht van de heilige Geest: zij doordrongen de harten dieper en dompelden zijn luisteraars in grote verbazing. Zijn hele prediking was een verkondiging van vrede, en hij begon elke overweging met deze groet aan het volk: "Dat de Heer u vrede geeft!" Het is een openbaring van de Heer, verklaarde hij later, de Heer had hem deze aanpak geleerd....

      Men sprak steeds meer over de man van God, over zijn eenvoudige onderricht, over zijn leven, en enkelen in navolging van zijn voorbeeld, waren gegrepen door de boetegeest en hebben zich vervolgens bij hem aangesloten, hebben alles achtergelaten, en zijn zoals hem gekleed, en zijn begonnen zijn leven te delen. 
©Evangelizo.org 2001-2018