"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 

Vrijdag in week 14 door het jaar
Overweging bij de lezing van vandaag
H. Johannes de XXIIIe (1881-1963), paus
Het dagboek van mijn ziel, zondag 13 augustus 1961

"Weest dus omzichtig als slangen en argeloos als duiven"

      Iedereen moet met respect behandeld worden, met behoedzaamheid en met een evangelische eenvoud... Naar het voorbeeld van Jezus past het ons om bewijs te zijn van de meest aantrekkelijke eenvoud, zonder ons overigens te onttrekken aan de behoedzaamheid van de wijzen en heiligen die door God geholpen worden. De eenvoud kan, ik zeg niet minachting, maar weinig achting uitlokken van de kant van de kwaadwilligen. Het maakt niet uit als de kwaadwilligen, met wie men geen enkele rekening kan houden, vernederingen veroorzaken door hun oordelen en de woorden van hun geest; alles keert zich om naar hun eigen schade en verwarring. Degene die “eenvoudig, oprecht en Godvrezend” is, is altijd de meest waardige en sterke. Op voorwaarde natuurlijk dat hij altijd ondersteund wordt door een wijze en aangename behoedzaamheid.

     Hij, die zich er niet voor schaamt om het Evangelie te verkondigen, is eenvoudig, zelfs tegenover mensen die het zien als een zwakte en een kinderachtigheid. En hij getuigt bij alle partijen en bij alle gelegenheden en in aanwezigheid van wie dan ook; hij laat zich niet misleiden of meeslepen in zijn oordeel van de naasten en hij verliest niet zijn oprechtheid van ziel, hoe de houding van anderen, die ze tegenover hem aannemen, ook is.

      Behoedzaam is hij die weet te zwijgen over een deel van de waarheid dat misplaatst is om te tonen, en die kan zwijgen zonder dat zijn stilte verandert en zonder dat hij het deel van de waarheid dat hij vertelt, verdraait. Hij zal de juiste doelen bereiken die hij beoogt door de meest doeltreffende middelen te kiezen... Behoedzaam is hij die in elke omstandigheid het essentiële onderscheidt en zich niet laat hinderen door bijzaken...; hij die vanaf het begin van dat alles hoopt op succes in God alleen...

      De eenvoud heeft niets dat de behoedzaamheid tegenspreekt, en andersom ook niet. De eenvoud is liefde; de behoedzaamheid is gedachte. De liefde bidt, de intelligentie blijft waakzaam. “Waakt en bidt” (Mt 26,41). In een volmaakte samengaan. De liefde is als een duif die kreunt; de intelligentie die naar de handeling gekeerd is, is als een slang die nooit op aarde valt en zich nooit stoot, omdat hij met zijn hoofd de oneffenheden van zijn weg aftast. 
©Evangelizo.org 2001-2018