"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 

Donderdag in week 31 door het jaar
Overweging bij de lezing van vandaag
H. Petrus Chrysologus (ca 406-450) bisschop van Ravenna en kerkleraar
Sermon 168, 4-6; CCL 24B,1032

God zoekt dat ene schaap voor het heil van anderen

      Het terugvinden van iets dat we verloren waren, vervult ons elke keer met een nieuwe vreugde. En die vreugde is groter dan die wij ondervinden vóór het verlies, wanneer het voorwerp goed bewaard is gebleven. Maar de parabel van het verloren schaap spreekt eerder over de tederheid van God dan over de wijze waarop de mensen zich normaliter gedragen. Zij drukt een diepe waarheid uit. Datgene verlaten dat belangrijk is, voor de liefde van wat nederiger is, is eigen aan de macht van God, en niet aan de hebzucht van mensen. Want God laat zelfs wat niet is, bestaan; Hij gaat op zoek naar wat verloren is en bewaakt dat wat Hij ter plaatse heeft gelaten, en Hij vindt terug wat verdwaald was zonder te verliezen wat Hij onder zijn hoede houdt.

      Daarom is die herder niet van de aarde maar van de hemel. De parabel is op geen enkele wijze een representatie van menselijke werken, maar ze verbergt de goddelijke mysteriën, zoals de aantallen die ze van het begin af aan noemt, al laten zien: “Als iemand van u honderd schapen heeft, zegt de Heer, en er één verliest”…. U ziet het, het verlies van één schaap heeft die herder pijnlijk beproefd, alsof de gehele kudde, van zijn bescherming ontdaan, het slechte pad opgegaan was. Daarom door de negen-en-negentig anderen ter plaatse te laten, vertrekt hij op zoek naar die ene, om ze uiteindelijk allen terug te vinden en ze allen in die ene te redden. 
©Evangelizo.org 2001-2019