"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 

KERKWIJDING VAN DE BASILIEK VAN SINT JAN VAN LATERANEN - Feest
Overweging bij de lezing van vandaag
H. Augustinus (354-430), bisschop van Hippo (Noord Afrika) en kerkleraar
Sermon Morin nr 3,4; PLS 2,664

"Jezus echter sprak over de tempel van zijn lichaam"

      Omdat Salomo een profeet was, heeft hij een tempel gemaakt van steen en hout… voor de levende God die hemel en aarde gemaakt heeft, en wiens verblijfplaats in de hemelen is… Waarom heeft God hem gevraagd om een tempel te bouwen? Had Hij geen plek meer om te wonen? Luister naar wat Stefanus te zeggen had, op het moment van zijn lijden: “Salomo bouwde een huis voor Hem. Toch woont de Allerhoogste niet in wat door mensenhand gemaakt is” (Hand 7, 47-48). Waarom heeft Hij dan toch een tempel gebouwd of laten bouwen? Als voorafbeelding van het lichaam van Christus. De eerste tempel was slechts een schaduw (vgl. Kol 2,17) en als het licht komt, vlucht de schaduw. Zoek je nu de tempel die door Salomo werd gebouwd? Je zult een ruĂŻne vinden. Waarom is die tempel slechts ruĂŻne? Omdat de werkelijkheid die deze verkondigde in vervulling is gegaan. De ware tempel, het lichaam van de Heer, is ook gevallen, maar Hij heeft zich weer opgericht en wel zo goed dat Hij nooit meer kan vallen…

      En onze lichamen? Dat zijn de ledematen van Christus. Luister naar wat Paulus zegt: “Gij weet toch dat uw lichamen ledematen zijn van Christus?” (1Kor 6,15) Als hij zegt: “Uw lichamen zijn ledematen van Christus”, wat betekent dat behalve dat onze lichamen, verbonden met het hoofd dat Christus (vgl. Kol 1,18), samen een unieke tempel vormen, de tempel van God? Samen met het lichaam van Christus zijn onze lichamen deze tempel… Laat jezelf opbouwen in eenheid, om niet tot een ruĂŻne te vervallen wanneer jullie gescheiden blijven. 
©Evangelizo.org 2001-2019