"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 

Donderdag in de eerste week van de Advent
Overweging bij de lezing van vandaag
H. Johannes van het Kruis (1542-1591), karmeliet en kerkleraar
Spreuken ( vert. Mystieke werken, Carmelitana 1992)

Luisteren om het in de praktijk te brengen

      De Vader sprak slechts één woord. Dit woord was zijn Zoon. Hij spreekt het voortdurend in eeuwig stilzwijgen, en in stilte moet het door de ziel vernomen worden.

      Spreek weinig en meng u niet in zaken waarin u niets gevraagd wordt.

      Beklaag u over niemand, vraag niets; en als ge iets moet vragen, doe het dan met weinig woorden.

      Spreek niet tegen; spreek nooit woorden die niet voorzichtig zijn.

      Spreek zo dat niemand beledigd wordt, en doe het over zaken, die u geen last bezorgen als iedereen ermee op de hoogte is.

      Gun u geestelijke rust in de liefdevolle aandacht voor God; mocht spreken noodzakelijk zijn, dan geschiede dat met diezelfde rust en vrede.

      Zwijg over hetgeen God u schenkt en denk aan dit gezegde van de bruid: "Mijn geheim blijft van mij" (Jes 24,16)

      Om vooruit te gaan in de deugden is het belangrijk om te zwijgen en om te handelen, want door te spreken, verstrooit u uzelf, terwijl door de stilte te bewaren en te werken, u zich inkeert.

      Nadat u van iemand heeft gehoord wat nodig is om geestelijke voortgang te maken, moet u hem niet vragen om meer te zeggen, noch doorgaan met spreken, maar u serieus aan het werk zetten, in stilte, met ijver, nederigheid, en liefde en denk gering over uzelf.

      Als wij vorderingen willen maken is het eerst nodig dat wij aan het verlangen en de tong het zwijgen opleggen voor God. Enkel zwijgende liefde is de taal die Hij verstaat. 
©Evangelizo.org 2001-2018