"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 

Vrijdag - Weekdag van de Kersttijd
Overweging bij de lezing van vandaag
H. Bonaventura (1221-1274), franciscaan, kerkleraar
Het leven van Franciscus, Legenda major, H. 1

"Jezus stak zijn hand uit en raakte hem aan"

      Op een dag bad Franciscus in eenzaamheid en meegenomen door zijn ijver werd hij helemaal opgenomen in God, toen verscheen Christus aan het kruis aan hem. Bij het zien hiervan, "smolt zijn ziel" (Hoogl. 5.6) en de herinnering aan het Lijden van Christus heeft hem zo diep geraakt dat hij vanaf dat moment moeilijk zijn tranen en zuchten in kon houden als hij aan de Gekruisigde dacht; hij heeft dat zelf op een dag vlak voor zijn dood bekend. En zie hoe hij begreep dat het Evangeliewoord tot hem gericht was: "Als je Mij wilt volgen, verloochen dan jezelf, neem je kruis op en volg Mij" (Mt 16,24).

      Hij gaf zich vanaf dat moment over aan de geest van de armoede, aan de smaak van de nederigheid en aan het vuur van zijn diepe devotie. Terwijl daarvoor niet alleen bij zijn gezelschap, maar ook bij hem, het zien van een melaatse, zelfs al van verre, afschuw bij hem opwekte, zette hij zich er voortaan toe met een volmaakte onbezorgdheid om zichzelf, om hen alle mogelijke diensten te bewijzen, altijd nederig en erg menselijk, om de gekruisigde Christus, die volgens het woord van de profeet als een melaatse werd beschouwd en veracht (Jes 53,3). 
©Evangelizo.org 2001-2020