"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 

Dinsdag in week 11 door het jaar
Overweging bij de lezing van vandaag
H. Caesarius van Arles (470-543), monnik en bisschop
Overweging voor het volk, nr. 23, 3 ; SC 243 (vert Evangelizo.org)

"Heb uw vijanden lief"

      In alle werken van ware liefde waarover ik met u spreek, is het niet nodig om iets met de handen of de voeten te doen - dus niemand kan zeggen dat hij er niet toe in staat is of gehandicapt is. (...) Niemand zal er op een plausibele wijze een excuus tegenin kunnen brengen, door te zeggen dat hij deze adviezen niet in de praktijk kan brengen. Want men zegt je niet: “Vast meer dan je kunt, blijf de hele nacht wakker, meer dan je kunt” ; men verplicht je niet om al je bezittingen te verkopen en alles aan de armen te geven, noch om maagd te blijven (...) Dat een ieder dat kan volbrengen dankzij de genade van God. En wie het niet kan, moet naar de ware liefde kijken, en in haar bezit hij alles, want de liefde is genoeg, zelfs zonder alle goede werken. Maar als deze goede werken zonder liefde worden uitgevoerd, dan dienen ze helemaal nergens voor. Daarom zeg ik het u en ik zeg het opnieuw, dierbare broeders en zusters, opdat u het steeds beter zult kunnen begrijpen dat niemand kan beweren de geboden van God niet te kunnen vervullen.

      Bewaak dus dit zachte en heilzame verbond met de liefde, zonder welke de rijke arm is en waarmee de arme rijk is. Wat bezit de rijke als hij de liefde niet heeft? (...) “God is liefde” (1Joh 4,8) zegt de evangelist Johannes, wat zal een arme dan tekort komen, als hij het door de liefde verdient om God te bezitten? Heb elkander lief, dierbare broeders en zusters, en bewaak de liefde, zonder welke niemand ooit God zal zien. 
©Evangelizo.org 2001-2019