"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 

H. Benedictus, abt, patroon van Europa - Feest
Overweging bij de lezing van vandaag
Benedictus XVI, paus van 2005 tot 2013
Algemene Audiëntie op 9/04/2008 (vert. Past. Chr. van Buijtenen, pr. © Libreria Editrice Vaticana)

St Benedictus: voorbeeld voor vandaag

      Om [volgens de regel van st. Benedictus] in staat te zijn op verantwoorde wijze beslissingen te nemen, moet ook de abt iemand zijn die luistert "naar de raad van de broeders", want "vaak openbaart de Heer aan een jongere wat het beste is". Deze houding maakt een Regel die bijna vijftien eeuwen geleden geschreven is, verrassend modern! Iemand met publieke verantwoordelijkheid moet, ook in de kleine kring, steeds iemand zijn die weet te luisteren en die weet te leren van wat hij beluistert....

      Benedictus kwalificeert de Regel als "bescheiden, voor beginnelingen"; in werkelijkheid echter biedt zij aanwijzingen die niet alleen nuttig zijn voor monniken maar ook voor allen die een gids zoeken op hun weg naar God.. Door haar afmeting, haar menselijkheid en haar nuchtere onderscheiding tussen wat wezenlijk en wat bijkomstig is in het geestelijk leven, heeft zij haar verlichtende kracht tot op heden kunnen bewaren. Toen Paulus VI  ... de heilige Benedictus tot Patroon van Europa uitriep, beoogde hij het prachtige werk te erkennen dat de heilige door middel van de Regel heeft verricht voor de vorming van de Europese beschaving en cultuur.

      Vandaag de dag, nog maar amper tevoorschijn gekomen uit een eeuw waarin zij die diep gewond raakte door twee wereldoorlogen, is Europa na de ineenstorting van de grote ideologieën die tragische utopieën gebleken zijn, op zoek naar de eigen identiteit. Voor het scheppen van een nieuwe en duurzame eenheid, zijn de politieke, economische en juridische instrumenten zeker belangrijk, maar is het ook nodig een ethische en geestelijke vernieuwing te weeg te brengen die uit de christelijke wortels put van het Continent, anders kan Europa niet herbouwd worden. Zonder deze levensnoodzakelijke voeding, blijft de mens blootgesteld aan het gevaar dat hij bezwijkt voor de oude bekoring zichzelf te verlossen - een utopie die, zoals Paus Johannes Paulus II heeft opgemerkt, op diverse wijzen in het Europa van de twintigste eeuw "een regressie zonder weerga heeft veroorzaakt in de gekwelde geschiedenis van de mensheid". Terwijl we op zoek zijn naar de ware vooruitgang, luisteren we ook vandaag de dag naar de Regel van Sint Benedictus als een licht dat ons de weg wijst. De grote monnik blijft een ware Meester in wiens school wij de kunst kunnen leren van het beleven van het ware humanisme. 
©Evangelizo.org 2001-2020