"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 
Vrijdag, 22 Maart 2019
Vrijdag in week 2 van de Veertigdagentijd
Genesis 37,3-4.12-13a.17b-28. / Psalmen 105(104),16-17.18-19.20-21. / MatteĆ¼s 21,33-43.45-46.

Zaterdag, 23 Maart 2019
Zaterdag in week 2 van de Veertigdagentijd
Micha 7,14-15.18-20. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.9-10.11-12. / Lucas 15,1-3.11-32.

Zondag, 24 Maart 2019
DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Exodus 3,1-8a.13-15. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.6-7.8.11. / 1e Corinthiƫrs 10,1-6.10-12. / Lucas 13,1-9.

Maandag, 25 Maart 2019
AANKONDIGING VAN DE HEER (MARIA BOODSCHAP) - Hoogfeest
Jesaja 7,10-14. / Psalmen 40(39),7-8a.8b-9.10.11. / Hebreeƫn 10,4-10. / Lucas 1,26-38.

Dinsdag, 26 Maart 2019
Dinsdag in week 3 van de Veertigdagentijd
DaniĆ«l 3,25.34-43. / Psalmen 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9. / MatteĆ¼s 18,21-35.

Woensdag, 27 Maart 2019
Woensdag in week 3 van de Veertigdagentijd
Deuteronomium 4,1.5-9. / Psalmen 147,12-13.15-16.19-20. / MatteĆ¼s 5,17-19.

Donderdag, 28 Maart 2019
Donderdag in week 3 van de Veertigdagentijd
Jeremia 7,23-28. / Psalmen 95(94),1-2.6-7.8-9. / Lucas 11,14-23.

Vrijdag, 29 Maart 2019
Vrijdag in week 3 van de Veertigdagentijd
Hosea 14,2-10. / Psalmen 81(80),6c-8a.8bc-9.10-11ab.14.17. / Marcus 12,28b-34.

Zaterdag, 30 Maart 2019
Zaterdag in week 3 van de Veertigdagentijd
Hosea 6,1-6. / Psalmen 51(50),3-4.18-19.20-21ab. / Lucas 18,9-14.

Zondag, 31 Maart 2019
VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD - Zondag "laetare"
Jozua 5,9a.10-12. / Psalmen 34(33),2-3.4-5.6-7. / 2e Korinthiƫrs 5,17-21. / Lucas 15,1-3.11-32.

Maandag, 01 April 2019
Maandag in week 4 van de Veertigdagentijd
Jesaja 65,17-21. / Psalmen 30(29),2.4.5-6.11-12a.13b. / Johannes 4,43-54.

Dinsdag, 02 April 2019
Dinsdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Ezechiƫl 47,1-9.12. / Psalmen 46(45),2-3.5-6.8-9. / Johannes 5,1-16.

Woensdag, 03 April 2019
Woensdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Jesaja 49,8-15. / Psalmen 145(144),8-9.13cd-14.17-18. / Johannes 5,17-30.

Donderdag, 04 April 2019
Donderdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Exodus 32,7-14. / Psalmen 106(105),19-20.21-22.23. / Johannes 5,31-47.

Vrijdag, 05 April 2019
Vrijdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Wijsheid 2,1a.12-22. / Psalmen 34(33),17-18.19-20.21.23. / Johannes 7,1-2.10.25-30.

Zaterdag, 06 April 2019
Zaterdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Jeremia 11,18-20. / Psalmen 7,2-3.9bc-10.11-12. / Johannes 7,40-53.

Zondag, 07 April 2019
VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Jesaja 43,16-21. / Psalmen 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6. / Filippenzen 3,8-14. / Johannes 8,1-11.

Maandag, 08 April 2019
Maandag in week 5 van de Veertigdagentijd
Daniƫl 13,1-9.15-17.19-30.33-62. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Johannes 8,12-20.

Dinsdag, 09 April 2019
Dinsdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Numeri 21,4-9. / Psalmen 102(101),2-3.16-18.19-21. / Johannes 8,21-30.

Woensdag, 10 April 2019
Woensdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Daniƫl 3,14-20.91-92.95. / Daniƫl 3,52.53.54.55.56. / Johannes 8,31-42.

Donderdag, 11 April 2019
Donderdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Genesis 17,3-9. / Psalmen 105(104),4-5.6-7.8-9. / Johannes 8,51-59.

Vrijdag, 12 April 2019
Vrijdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Jeremia 20,10-13. / Psalmen 18(17),2-3a.3bc-4.5-6.7. / Johannes 10,31-42.

Zaterdag, 13 April 2019
Zaterdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Ezechiƫl 37,21-28. / Jeremia 31,10.11-12ab.13. / Johannes 11,45-56.

Zondag, 14 April 2019
PALM- OF PASSIEZONDAG
Jesaja 50,4-7. / Psalmen 22(21),8-9.17-18a.19-20.23-24. / Filippenzen 2,6-11. / Lucas 22,14-71.23,1-56.

Maandag, 15 April 2019
Maandag in de Goede Week
Jesaja 42,1-7. / Psalmen 27(26),1.2.3.13-14. / Johannes 12,1-11.

Dinsdag, 16 April 2019
Dinsdag in de Goede Week
Jesaja 49,1-6. / Psalmen 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15.17. / Johannes 13,21-33.36-38.

Woensdag, 17 April 2019
Woensdag in de Goede Week
Jesaja 50,4-9a. / Psalmen 69(68),8-10.21bcd-22.31.33-34. / MatteĆ¼s 26,14-25.

Donderdag, 18 April 2019
Donderdag in de Goede Week : AVONDMIS VAN WITTE DONDERDAG
Exodus 12,1-8.11-14. / Psalmen 116(115),12-13.15-16bc.17-18. / 1e Corinthiƫrs 11,23-26. / Johannes 13,1-15.

Vrijdag, 19 April 2019
GOEDE VRIJDAG : HET LIJDEN EN STERVEN VAN DE HEER
Jesaja 52,13-15.53,1-12. / Psalmen 31(30),2.6.12-13.15-16.17.25. / Hebreeƫn 4,14-16.5,7-9. / Johannes 18,1-40.19,1-42.

Zaterdag, 20 April 2019
Paaszaterdag / Stille Zaterdag ----- PAASWAKE
Exodus 14,15-31.15,1a. / Exodus 15,1b-2.3-4.5-6.17-18. / Romeinen 6,3-11. / Lucas 24,1-12.

Zondag, 21 April 2019
PAASZONDAG - VERRIJZENIS VAN DE HEER - DAGMIS VAN PAASZONDAG - Hoogfeest met octaaf
Handelingen der apostelen 10,34a.37-43. / Psalmen 118(117),1-2.16ab-17.22-23. / Kolossenzen 3,1-4. / Johannes 20,1-9.

Maandag, 22 April 2019
Maandag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 2,14.22-33. / Psalmen 16(15),1-2a.5.7-8.9-10.11. / MatteĆ¼s 28,8-15.

Dinsdag, 23 April 2019
Dinsdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 2,36-41. / Psalmen 33(32),4-5.18-19.20.22. / Johannes 20,11-18.

Woensdag, 24 April 2019
Woensdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 3,1-10. / Psalmen 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9. / Lucas 24,13-35.

Donderdag, 25 April 2019
Donderdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 3,11-26. / Psalmen 8,2a.5.6-7.8-9. / Lucas 24,35-48.

Vrijdag, 26 April 2019
Vrijdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 4,1-12. / Psalmen 118(117),1-2.4.22-24.25-27a. / Johannes 21,1-14.

Zaterdag, 27 April 2019
Zaterdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 4,13-21. / Psalmen 118(117),1a.14-15.16-18.19-21. / Marcus 16,9-15.

Zondag, 28 April 2019
TWEEDE ZONDAG VAN PASEN: Beloken Pasen en zondag van de goddelijke Barmhartigheid
Handelingen der apostelen 5,12-16. / Psalmen 118(117),2.4.22.24.25.27bc. / Openbaringen 1,9-11a.12-13.17-19. / Johannes 20,19-31.

Maandag, 29 April 2019
H. Catharina van Siƫna, maagd en kerklerares, patrones van Europa - Feest
1e Johannes 1,5-10.2,1-2. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a. / MatteĆ¼s 11,25-30.

Dinsdag, 30 April 2019
Dinsdag na de 2e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 4,32-37. / Psalmen 93(92),1ab.1c-2.5. / Johannes 3,7b-15.

Woensdag, 01 Mei 2019
Woensdag na de 2e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 5,17-26. / Psalmen 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9. / Johannes 3,16-21.

Donderdag, 02 Mei 2019
Donderdag na de 2e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 5,27-33. / Psalmen 34(33),2.9.17-18.19-20. / Johannes 3,31-36.

Vrijdag, 03 Mei 2019
HH. Filippus en Jakobus, apostelen - Feest
1e Corinthiƫrs 15,1-8. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Johannes 14,6-14.

Zaterdag, 04 Mei 2019
Zaterdag na de 2e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 6,1-7. / Psalmen 33(32),1-2.4-5.18-19. / Johannes 6,16-21.

Zondag, 05 Mei 2019
DERDE ZONDAG VAN PASEN
Handelingen der apostelen 5,27b-32.40b-41. / Psalmen 30(29),2.4.5-6.11.12a.13b. / Openbaringen 5,11-14. / Johannes 21,1-19.

Maandag, 06 Mei 2019
Maandag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 6,8-15. / Psalmen 119(118),23-24.26-27.29-30. / Johannes 6,22-29.

Dinsdag, 07 Mei 2019
Dinsdag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 7,51-60.8,1a. / Psalmen 31(30),3cd-4.6ab.7b.8a.17.21ab. / Johannes 6,30-35.

Woensdag, 08 Mei 2019
Woensdag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 8,1b-8. / Psalmen 66(65),1-3a.4-5.6-7a. / Johannes 6,35-40.

Donderdag, 09 Mei 2019
Donderdag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 8,26-40. / Psalmen 66(65),8-9.16-17.20. / Johannes 6,44-51.

Vrijdag, 10 Mei 2019
Vrijdag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 9,1-20. / Psalmen 117(116),1.2. / Johannes 6,52-59.

Zaterdag, 11 Mei 2019
Zaterdag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 9,31-42. / Psalmen 116(115),12-13.14-15.16-17. / Johannes 6,60-69.

Zondag, 12 Mei 2019
VIERDE ZONDAG VAN PASEN
Handelingen der apostelen 13,14.43-52. / Psalmen 100(99),1-2.3.5bc. / Openbaringen 7,9.14b-17. / Johannes 10,27-30.

Maandag, 13 Mei 2019
Maandag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 11,1-18. / Psalmen 42(41),2-3.43(42),3.4. / Johannes 10,1-10.

Dinsdag, 14 Mei 2019
H. Mattias, apostel - Feest
Handelingen der apostelen 1,15-17.20-26. / Psalmen 113(112),1-2.3-4.5-6.7-8. / Johannes 15,9-17.

Woensdag, 15 Mei 2019
Woensdag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 12,24-25.13,1-5a. / Psalmen 67(66),2-3.5.6.8. / Johannes 12,44-50.

Donderdag, 16 Mei 2019
Donderdag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 13,13-25. / Psalmen 89(88),2-3.21-22.25.27. / Johannes 13,16-20.

Vrijdag, 17 Mei 2019
Vrijdag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 13,26-33. / Psalmen 2,6-7.8-9.10-11. / Johannes 14,1-6.

Zaterdag, 18 Mei 2019
Zaterdag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 13,44-52. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Johannes 14,7-14.

Zondag, 19 Mei 2019
VIJFDE ZONDAG VAN PASEN
Handelingen der apostelen 14,21b-27. / Psalmen 145(144),8-9.10-11.12-13ab. / Openbaringen 21,1-5a. / Johannes 13,31-33a.34-35.

Maandag, 20 Mei 2019
Maandag na de 5e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 14,5-18. / Psalmen 115(113B),1-2.3-4.15-16. / Johannes 14,21-26.

Dinsdag, 21 Mei 2019
Dinsdag na de 5e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 14,19-28. / Psalmen 145(144),10-11.12-13ab.21. / Johannes 14,27-31a.

Woensdag, 22 Mei 2019
Woensdag na de 5e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 15,1-6. / Psalmen 122(121),1-2.3-4a.4b-5. / Johannes 15,1-8.

Donderdag, 23 Mei 2019
Donderdag na de 5e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 15,7-21. / Psalmen 96(95),1-2a.2b-3.10. / Johannes 15,9-11.

Vrijdag, 24 Mei 2019
Vrijdag na de 5e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 15,22-31. / Psalmen 57(56),8-9.10-12. / Johannes 15,12-17.

Zaterdag, 25 Mei 2019
Zaterdag na de 5e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 16,1-10. / Psalmen 100(99),1-2.3.5. / Johannes 15,18-21.

Zondag, 26 Mei 2019
ZESDE ZONDAG VAN PASEN
Handelingen der apostelen 15,1-2.22-29. / Psalmen 67(66),2-3.5.6.8. / Openbaringen 21,10-14.22-23. / Johannes 14,23-29.

Maandag, 27 Mei 2019
Maandag na de 6e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 16,11-15. / Psalmen 149(148),1-2.3-4.5-6a.9b. / Johannes 15,26-27.16,1-4a.

Dinsdag, 28 Mei 2019
Dinsdag na de 6e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 16,22-34. / Psalmen 138(137),1-2a.2bc-3.7c-8. / Johannes 16,5-11.

Woensdag, 29 Mei 2019
Woensdag na de 6e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 17,15.22-34.18,1. / Psalmen 148(147),1-2.11-12.13.14. / Johannes 16,12-15.

Donderdag, 30 Mei 2019
HEMELVAART VAN DE HEER - Hoogfeest
Handelingen der apostelen 1,1-11. / Psalmen 47(46),2-3.6-7.8-9. / Hebreeƫn 9,24-28.10,19-23. / Lucas 24,46-53.

Vrijdag, 31 Mei 2019
Bezoek van de heilige maagd Maria aan Elisabet - Feest
Sefanja 3,14-18a. / Jesaja 12,2-3.4bcd.5-6. / Lucas 1,39-56.

Zaterdag, 01 Juni 2019
Zaterdag na de 6e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 18,23-28. / Psalmen 47(46),2-3.8-9.10. / Johannes 16,23b-28.

Zondag, 02 Juni 2019
ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN
Handelingen der apostelen 7,55-60. / Psalmen 97(96),1.2b.6.7b.9. / Openbaringen 22,12-14.16-17.20. / Johannes 17,20-26.

Maandag, 03 Juni 2019
Maandag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 19,1-8. / Psalmen 68(67),2-3.4-5ac.6-7ab. / Johannes 16,29-33.

Dinsdag, 04 Juni 2019
Dinsdag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 20,17-27. / Psalmen 68(67),10-11.20-21. / Johannes 17,1-11a.

Woensdag, 05 Juni 2019
Woensdag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 20,28-38. / Psalmen 68(67),29-30.33-35a.35b-36c. / Johannes 17,11b-19.

Donderdag, 06 Juni 2019
Donderdag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 22,30.23,6-11. / Psalmen 16(15),1-2a.5.7-8.9-10.11. / Johannes 17,20-26.

Vrijdag, 07 Juni 2019
Vrijdag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 25,13b-21. / Psalmen 103(102),1-2.11-12.19-20ab. / Johannes 21,15-19.

Zaterdag, 08 Juni 2019
Zaterdag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 28,16-20.30-31. / Psalmen 11(10),4.5.7. / Johannes 21,20-25.

Zondag, 09 Juni 2019
PINKSTEREN - Hoogfeest
Handelingen der apostelen 2,1-11. / Psalmen 104(103),1ab.24ac.29bc-30.31.34. / Romeinen 8,8-17. / Johannes 14,15-16.23b-26.

Maandag, 10 Juni 2019
Maandag in week 10 door het jaar
2e KorinthiĆ«rs 1,1-7. / Psalmen 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9. / MatteĆ¼s 5,1-12.

Dinsdag, 11 Juni 2019
H. Barnabas, apostel, gedachtenis
Handelingen der apostelen 11,21b-26.13,1-3. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3c-4.5-6. / MatteĆ¼s 10,7-13.

Woensdag, 12 Juni 2019
Woensdag in week 10 door het jaar
2e KorinthiĆ«rs 3,4-11. / Psalmen 99(98),5.6.7.8.9. / MatteĆ¼s 5,17-19.

Donderdag, 13 Juni 2019
Donderdag in week 10 door het jaar
2e KorinthiĆ«rs 3,15-18.4,1.3-6. / Psalmen 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / MatteĆ¼s 5,20-26.

Vrijdag, 14 Juni 2019
Vrijdag in week 10 door het jaar
2e KorinthiĆ«rs 4,7-15. / Psalmen 116(115),10-11.15-16.17-18. / MatteĆ¼s 5,27-32.

Zaterdag, 15 Juni 2019
Zaterdag in week 10 door het jaar
2e KorinthiĆ«rs 5,14-21. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.8-9.11-12. / MatteĆ¼s 5,33-37.

Zondag, 16 Juni 2019
H. DRIE-EENHEID - Hoogfeest
Spreuken 8,22-31. / Psalmen 8,4-5.6-7.8-9. / Romeinen 5,1-5. / Johannes 16,12-15.

Maandag, 17 Juni 2019
Maandag in week 11 door het jaar
2e KorinthiĆ«rs 6,1-10. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / MatteĆ¼s 5,38-42.

Dinsdag, 18 Juni 2019
Dinsdag in week 11 door het jaar
2e KorinthiĆ«rs 8,1-9. / Psalmen 146(145),2.5-6.7.8-9a. / MatteĆ¼s 5,43-48.

Woensdag, 19 Juni 2019
Woensdag in week 11 door het jaar
2e KorinthiĆ«rs 9,6-11. / Psalmen 112(111),1-2.3-4.9. / MatteĆ¼s 6,1-6.16-18.

Donderdag, 20 Juni 2019
Donderdag in week 11 door het jaar
2e KorinthiĆ«rs 11,1-11. / Psalmen 111(110),1-2.3-4.7-8. / MatteĆ¼s 6,7-15. 
©Evangelizo.org 2001-2019