"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 
Donderdag, 22 Augustus 2019
Donderdag in week 20 door het jaar
Rechters 11,29-39a. / Psalmen 40(39),5.7-8.9.10. / MatteĆ¼s 22,1-14.

Vrijdag, 23 Augustus 2019
Vrijdag in week 20 door het jaar
Ruth 1,1.3-6.14b-16.22. / Psalmen 146(145),5-6.7.8-9a.9bc-10. / MatteĆ¼s 22,34-40.

Zaterdag, 24 Augustus 2019
H. BartolomeĆ¼s, apostel - Feest
Openbaringen 21,9b-14. / Psalmen 145(144),10-11.12-13ab.17-18. / Johannes 1,45-51.

Zondag, 25 Augustus 2019
EEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jesaja 66,18-21. / Psalmen 117(116),1.2. / Hebreeƫn 12,5-7.11-13. / Lucas 13,22-30.

Maandag, 26 Augustus 2019
Maandag in week 21 door het jaar
1e Tessalonisenzen 1,1-5.8b-10. / Psalmen 149(148),1-2.3-4.5-6a.9b. / MatteĆ¼s 23,13-22.

Dinsdag, 27 Augustus 2019
Dinsdag in week 21 door het jaar
1e Tessalonisenzen 2,1-8. / Psalmen 139(138),1-3.4-6. / MatteĆ¼s 23,23-26.

Woensdag, 28 Augustus 2019
Woensdag in week 21 door het jaar
1e Tessalonisenzen 2,9-13. / Psalmen 139(138),7-8.9-10.11-12. / MatteĆ¼s 23,27-32.

Donderdag, 29 Augustus 2019
Marteldood van de H. Johannes de Doper - Gedachtenis
Jeremia 1,17-19. / Psalmen 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17. / Marcus 6,17-29.

Vrijdag, 30 Augustus 2019
Vrijdag in week 21 door het jaar
1e Tessalonisenzen 4,1-8. / Psalmen 97(96),1.2b.5-6.10.11-12. / MatteĆ¼s 25,1-13.

Zaterdag, 31 Augustus 2019
Zaterdag in week 21 door het jaar
1e Tessalonisenzen 4,9-12. / Psalmen 98(97),1.7-8.9. / MatteĆ¼s 25,14-30.

Zondag, 01 September 2019
TWEE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Sirach 3,17-18.20.28-29. / Psalmen 68(67),4-5ac.6-7ab.10-11. / Hebreeƫn 12,18-19.22-24. / Lucas 14,1.7-14.

Maandag, 02 September 2019
Maandag in week 22 door het jaar
1e Tessalonisenzen 4,13-18. / Psalmen 96(95),1.3.4-5.11-12.13. / Lucas 4,16-30.

Dinsdag, 03 September 2019
Dinsdag in week 22 door het jaar
1e Tessalonisenzen 5,1-6.9-11. / Psalmen 27(26),1.4.13-14. / Lucas 4,31-37.

Woensdag, 04 September 2019
Woensdag in week 22 door het jaar
Kolossenzen 1,1-8. / Psalmen 52(51),10.11. / Lucas 4,38-44.

Donderdag, 05 September 2019
Donderdag in week 22 door het jaar
Kolossenzen 1,9-14. / Psalmen 98(97),2-3ab.3cd-4.5-6. / Lucas 5,1-11.

Vrijdag, 06 September 2019
Vrijdag in week 22 door het jaar
Kolossenzen 1,15-20. / Psalmen 100(99),2.3.4.5. / Lucas 5,33-39.

Zaterdag, 07 September 2019
Zaterdag in week 22 door het jaar
Kolossenzen 1,21-23. / Psalmen 54(53),3-4.6.8. / Lucas 6,1-5.

Zondag, 08 September 2019
DRIE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Wijsheid 9,13-18. / Psalmen 90(89),3-4.5-6.12-13.14-17. / Filemon 1,9b-10.12-17. / Lucas 14,25-33.

Maandag, 09 September 2019
Maandag in week 23 door het jaar
Kolossenzen 1,24-29.2,1-3. / Psalmen 62(61),6-7.9. / Lucas 6,6-11.

Dinsdag, 10 September 2019
Dinsdag in week 23 door het jaar
Kolossenzen 2,6-15. / Psalmen 145(144),1-2.8-9.10-11. / Lucas 6,12-19.

Woensdag, 11 September 2019
Woensdag in week 23 door het jaar
Kolossenzen 3,1-11. / Psalmen 145(144),2-3.10-11.12-13ab. / Lucas 6,20-26.

Donderdag, 12 September 2019
Donderdag in week 23 door het jaar
Kolossenzen 3,12-17. / Psalmen 150(149),1-2.3-4.5-6. / Lucas 6,27-38.

Vrijdag, 13 September 2019
Vrijdag in week 23 door het jaar
1e TimoteĆ¼s 1,1-2.12-14. / Psalmen 16(15),1-2a.5.7-8.11. / Lucas 6,39-42.

Zaterdag, 14 September 2019
KRUISVERHEFFING - Feest
Numeri 21,4b-9. / Psalmen 78(77),1-2.34-35.36-37.38. / Johannes 3,13-17.

Zondag, 15 September 2019
VIERDE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Exodus 32,7-11.13-14. / Psalmen 51(50),3-4.12-13.17.19. / 1e TimoteĆ¼s 1,12-17. / Lucas 15,1-32.

Maandag, 16 September 2019
Maandag in week 24 door het jaar
1e TimoteĆ¼s 2,1-8. / Psalmen 28(27),2.7.8-9. / Lucas 7,1-10.

Dinsdag, 17 September 2019
Dinsdag in week 24 door het jaar
1e TimoteĆ¼s 3,1-13. / Psalmen 101(100),1-2ab.2cd-3ab.5.6. / Lucas 7,11-17.

Woensdag, 18 September 2019
Woensdag in week 24 door het jaar
1e TimoteĆ¼s 3,14-16. / Psalmen 111(110),1-2.3-4.5-6. / Lucas 7,31-35.

Donderdag, 19 September 2019
Donderdag in week 24 door het jaar
1e TimoteĆ¼s 4,12-16. / Psalmen 111(110),7-8.9.10. / Lucas 7,36-50.

Vrijdag, 20 September 2019
Vrijdag in week 24 door het jaar
1e TimoteĆ¼s 6,2c-12. / Psalmen 49(48),6-7.8-9.17-18.19-20. / Lucas 8,1-3.

Zaterdag, 21 September 2019
H. MatteĆ¼s, apostel en evangelist - Feest
EfeziĆ«rs 4,1-7.11-13. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / MatteĆ¼s 9,9-13.

Zondag, 22 September 2019
VIJF-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Amos 8,4-7. / Psalmen 113(112),1-2.4-6.7-8. / 1e TimoteĆ¼s 2,1-8. / Lucas 16,1-13.

Maandag, 23 September 2019
Maandag in week 25 door het jaar
Ezra 1,1-6. / Psalmen 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6. / Lucas 8,16-18.

Dinsdag, 24 September 2019
Dinsdag in week 25 door het jaar
Ezra 6,7-8.12b.14-20. / Psalmen 122(121),1-2.3-4a.4b-5. / Lucas 8,19-21.

Woensdag, 25 September 2019
Woensdag in week 25 door het jaar
Ezra 9,5-9. / Tobit 13,2.6efgh.6ijk.6m. / Lucas 9,1-6.

Donderdag, 26 September 2019
Donderdag in week 25 door het jaar
Haggai 1,1-8. / Psalmen 149(148),1-2.3-4.5-6a.9b. / Lucas 9,7-9.

Vrijdag, 27 September 2019
Vrijdag in week 25 door het jaar
Haggai 1,15b.2,1-9. / Psalmen 43(42),1.2.3.4. / Lucas 9,18-22.

Zaterdag, 28 September 2019
Zaterdag in week 25 door het jaar
Zacharias 2,5-9.14-15a. / Jeremia 31,10.11-12ab.13. / Lucas 9,43b-45.

Zondag, 29 September 2019
ZES-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Amos 6,1.4-7. / Psalmen 146(145),7.8-9.9-10. / 1e TimoteĆ¼s 6,11-16. / Lucas 16,19-31.

Maandag, 30 September 2019
Maandag in week 26 door het jaar
Zacharias 8,1-8. / Psalmen 102(101),16-18.19-21.29.22-23. / Lucas 9,46-50.

Dinsdag, 01 Oktober 2019
Dinsdag in week 26 door het jaar
Zacharias 8,20-23. / Psalmen 87(86),1-3.4-5.6-7. / Lucas 9,51-56.

Woensdag, 02 Oktober 2019
HH. Engelbewaarders - Gedachtenis
Exodus 23,20-23a. / Psalmen 91(90),1-2.3-4.5-6.10-11. / MatteĆ¼s 18,1-5.10.

Donderdag, 03 Oktober 2019
Donderdag in week 26 door het jaar
Nehemia 8,1-4a.5-6.7b-12. / Psalmen 19(18),8.9.10.11. / Lucas 10,1-12.

Vrijdag, 04 Oktober 2019
Vrijdag in week 26 door het jaar
Baruch 1,15-22. / Psalmen 79(78),1-2.3-5.8.9. / Lucas 10,13-16.

Zaterdag, 05 Oktober 2019
Zaterdag in week 26 door het jaar
Baruch 4,5-12.27-29. / Psalmen 69(68),33-35.36-37. / Lucas 10,17-24.

Zondag, 06 Oktober 2019
ZEVEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Habakuk 1,2-3.2,2-4. / Psalmen 95(94),1-2.6-7.8-9. / 2e TimoteĆ¼s 1,6-8.13-14. / Lucas 17,5-10.

Maandag, 07 Oktober 2019
Maandag in week 27 door het jaar
Jona 1,1-16.2,1.11. / Jona 2,3.4ac.5ac.8. / Lucas 10,25-37.

Dinsdag, 08 Oktober 2019
Dinsdag in week 27 door het jaar
Jona 3,1-10. / Psalmen 130(129),1b-2.3-4ab.7-8. / Lucas 10,38-42.

Woensdag, 09 Oktober 2019
Woensdag in week 27 door het jaar
Jona 4,1-11. / Psalmen 86(85),3-4.5-6.9-10. / Lucas 11,1-4.

Donderdag, 10 Oktober 2019
Donderdag in week 27 door het jaar
Maleachi 3,13-20a. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Lucas 11,5-13.

Vrijdag, 11 Oktober 2019
Vrijdag in week 27 door het jaar
Joƫl 1,13-15.2,1-2. / Psalmen 9(9A),2-3.6.16.8-9. / Lucas 11,15-26.

Zaterdag, 12 Oktober 2019
Zaterdag in week 27 door het jaar
Joƫl 4,12-21. / Psalmen 97(96),1-2.5-6.11-12. / Lucas 11,27-28.

Zondag, 13 Oktober 2019
ACHT-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
2e Koningen 5,14-17. / Psalmen 98(97),1.2-3.3-4. / 2e TimoteĆ¼s 2,8-13. / Lucas 17,11-19.

Maandag, 14 Oktober 2019
Maandag in week 28 door het jaar
Romeinen 1,1-7. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Lucas 11,29-32.

Dinsdag, 15 Oktober 2019
Dinsdag in week 28 door het jaar
Romeinen 1,16-25. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Lucas 11,37-41.

Woensdag, 16 Oktober 2019
Woensdag in week 28 door het jaar
Romeinen 2,1-11. / Psalmen 62(61),2-3.6-7.9. / Lucas 11,42-46.

Donderdag, 17 Oktober 2019
Donderdag in week 28 door het jaar
Romeinen 3,21-30. / Psalmen 130(129),1b.2-4.5ac.6.7a. / Lucas 11,47-54.

Vrijdag, 18 Oktober 2019
H. Lucas, evangelist - Feest
2e TimoteĆ¼s 4,9-17a. / Psalmen 145(144),10-11.12-13ab.17-18. / Lucas 10,1-9.

Zaterdag, 19 Oktober 2019
Zaterdag in week 28 door het jaar
Romeinen 4,13.16-18. / Psalmen 105(104),6-7.8-9.42-43. / Lucas 12,8-12.

Zondag, 20 Oktober 2019
NEGEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Exodus 17,8-13. / Psalmen 121(120),1-2.3-4.5-6.7-8. / 2e TimoteĆ¼s 3,14-17.4,1-2. / Lucas 18,1-8.

Maandag, 21 Oktober 2019
Maandag in week 29 door het jaar
Romeinen 4,20-25. / Lucas 1,69-70.71-72.73-75. / Lucas 12,13-21.

Dinsdag, 22 Oktober 2019
Dinsdag in week 29 door het jaar
Romeinen 5,12.15b.17-19.20b-21. / Psalmen 40(39),7-8a.8b-9.10.17. / Lucas 12,35-38.

Woensdag, 23 Oktober 2019
Woensdag in week 29 door het jaar
Romeinen 6,12-18. / Psalmen 124(123),1-3.4-6.7-8. / Lucas 12,39-48.

Donderdag, 24 Oktober 2019
Donderdag in week 29 door het jaar
Romeinen 6,19-23. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Lucas 12,49-53.

Vrijdag, 25 Oktober 2019
Vrijdag in week 29 door het jaar
Romeinen 7,18-25a. / Psalmen 119(118),66.68.76.77.93.94. / Lucas 12,54-59.

Zaterdag, 26 Oktober 2019
Zaterdag in week 29 door het jaar
Romeinen 8,1-11. / Psalmen 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / Lucas 13,1-9.

Zondag, 27 Oktober 2019
DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Sirach 35,15b-17.20-22a. / Psalmen 34(33),2-3.17-18.19.23. / 2e TimoteĆ¼s 4,6-8.16-18. / Lucas 18,9-14.

Maandag, 28 Oktober 2019
HH. Simon en Judas, apostelen - Feest
Efeziƫrs 2,19-22. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Lucas 6,12-19.

Dinsdag, 29 Oktober 2019
Dinsdag in week 30 door het jaar
Romeinen 8,18-25. / Psalmen 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6. / Lucas 13,18-21.

Woensdag, 30 Oktober 2019
Woensdag in week 30 door het jaar
Romeinen 8,26-30. / Psalmen 13(12),4-5.6. / Lucas 13,22-30.

Donderdag, 31 Oktober 2019
Donderdag in week 30 door het jaar
Romeinen 8,31b-39. / Psalmen 109(108),21-22.26-27.30-31. / Lucas 13,31-35.

Vrijdag, 01 November 2019
ALLERHEILIGEN - Hoogfeest
Openbaringen 7,2-4.9-14. / Psalmen 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / 1e Johannes 3,1-3. / MatteĆ¼s 5,1-12a.

Zaterdag, 02 November 2019
GEDACHTENIS VAN ALLE OVERLEDEN GELOVIGEN - ALLERZIELEN
Wijsheid 3,1-9. / Psalmen 27(26),1.4.7.8.9.13-14. / Romeinen 6,3-9. / MatteĆ¼s 25,31-46.

Zondag, 03 November 2019
EEN-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Wijsheid 11,22-26.12,1-2. / Psalmen 145(144),1-2.8-9.10-11.13.14. / 2e Tessalonisenzen 1,11-12.2,1-2. / Lucas 19,1-10.

Maandag, 04 November 2019
Maandag in week 31 door het jaar
Romeinen 11,29-36. / Psalmen 69(68),30-31.33-34.36-37. / Lucas 14,12-14.

Dinsdag, 05 November 2019
Dinsdag in week 31 door het jaar
Romeinen 12,5-16a. / Psalmen 131(130),1.2.3. / Lucas 14,15-24.

Woensdag, 06 November 2019
Woensdag in week 31 door het jaar
Romeinen 13,8-10. / Psalmen 112(111),1-2.4-5.9. / Lucas 14,25-33.

Donderdag, 07 November 2019
Donderdag in week 31 door het jaar
Romeinen 14,7-12. / Psalmen 27(26),1.4.13-14. / Lucas 15,1-10.

Vrijdag, 08 November 2019
H. WILLIBRORD, BISSCHOP, VERKONDIGER VAN ONS GELOOF, PATROON VAN DE NEDERLANDSE KERKPROVINCIE - Hoogfeest
Jesaja 52,7-10. / Psalmen 96(95),1.3.4-5.7-8.9-10. / Hebreeƫn 13,7-9.15-17. / Marcus 16,15-20.

Zaterdag, 09 November 2019
KERKWIJDING VAN DE BASILIEK VAN SINT JAN VAN LATERANEN - Feest
Ezechiƫl 47,1-2.8-9.12. / Psalmen 46(45),2-3.5-6.8-9. / Johannes 2,13-22.

Zondag, 10 November 2019
TWEE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
2e Makkabeeƫn 7,1-2.9-14. / Psalmen 17(16),1.5-6.8.15. / 2e Tessalonisenzen 2,16-17.3,1-5. / Lucas 20,27-38.

Maandag, 11 November 2019
Maandag in week 32 door het jaar
Wijsheid 1,1-7. / Psalmen 139(138),1-3.4-6.7-8.9-10. / Lucas 17,1-6.

Dinsdag, 12 November 2019
Dinsdag in week 32 door het jaar
Wijsheid 2,23-24.3,1-9. / Psalmen 34(33),2-3.16-17.18-19. / Lucas 17,7-10.

Woensdag, 13 November 2019
Woensdag in week 32 door het jaar
Wijsheid 6,2-11. / Psalmen 82(81),3-4.6-7. / Lucas 17,11-19.

Donderdag, 14 November 2019
Donderdag in week 32 door het jaar
Wijsheid 7,22-30.8,1. / Psalmen 119(118),89.90.91.130.135.175. / Lucas 17,20-25.

Vrijdag, 15 November 2019
Vrijdag in week 32 door het jaar
Wijsheid 13,1-9. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Lucas 17,26-37.

Zaterdag, 16 November 2019
Zaterdag in week 32 door het jaar
Wijsheid 18,14-16.19,6-9. / Psalmen 105(104),2-3.36-37.42-43. / Lucas 18,1-8.

Zondag, 17 November 2019
DRIE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Maleachi 3,19-20. / Psalmen 98(97),5-6.7-8.9. / 2e Tessalonisenzen 3,7-12. / Lucas 21,5-19.

Maandag, 18 November 2019
Maandag in week 33 door het jaar
1e Makkabeeƫn 1,10-15.41-43.54-57.62-64. / Psalmen 119(118),53.61.134.150.155.158. / Lucas 18,35-43.

Dinsdag, 19 November 2019
Dinsdag in week 33 door het jaar
2e Makkabeeƫn 6,18-31. / Psalmen 3,2-3.4-5.6-7. / Lucas 19,1-10.

Woensdag, 20 November 2019
Woensdag in week 33 door het jaar
2e Makkabeeƫn 7,1.20-31. / Psalmen 17(16),1.5-6.8b.15. / Lucas 19,11-28. 
©Evangelizo.org 2001-2019