"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 
Maandag, 14 Oktober 2019
Maandag in week 28 door het jaar
Romeinen 1,1-7. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Lucas 11,29-32.

Dinsdag, 15 Oktober 2019
Dinsdag in week 28 door het jaar
Romeinen 1,16-25. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Lucas 11,37-41.

Woensdag, 16 Oktober 2019
Woensdag in week 28 door het jaar
Romeinen 2,1-11. / Psalmen 62(61),2-3.6-7.9. / Lucas 11,42-46.

Donderdag, 17 Oktober 2019
Donderdag in week 28 door het jaar
Romeinen 3,21-30. / Psalmen 130(129),1b.2-4.5ac.6.7a. / Lucas 11,47-54.

Vrijdag, 18 Oktober 2019
H. Lucas, evangelist - Feest
2e TimoteĆ¼s 4,9-17a. / Psalmen 145(144),10-11.12-13ab.17-18. / Lucas 10,1-9.

Zaterdag, 19 Oktober 2019
Zaterdag in week 28 door het jaar
Romeinen 4,13.16-18. / Psalmen 105(104),6-7.8-9.42-43. / Lucas 12,8-12.

Zondag, 20 Oktober 2019
NEGEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Exodus 17,8-13. / Psalmen 121(120),1-2.3-4.5-6.7-8. / 2e TimoteĆ¼s 3,14-17.4,1-2. / Lucas 18,1-8.

Maandag, 21 Oktober 2019
Maandag in week 29 door het jaar
Romeinen 4,20-25. / Lucas 1,69-70.71-72.73-75. / Lucas 12,13-21.

Dinsdag, 22 Oktober 2019
Dinsdag in week 29 door het jaar
Romeinen 5,12.15b.17-19.20b-21. / Psalmen 40(39),7-8a.8b-9.10.17. / Lucas 12,35-38.

Woensdag, 23 Oktober 2019
Woensdag in week 29 door het jaar
Romeinen 6,12-18. / Psalmen 124(123),1-3.4-6.7-8. / Lucas 12,39-48.

Donderdag, 24 Oktober 2019
Donderdag in week 29 door het jaar
Romeinen 6,19-23. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Lucas 12,49-53.

Vrijdag, 25 Oktober 2019
Vrijdag in week 29 door het jaar
Romeinen 7,18-25a. / Psalmen 119(118),66.68.76.77.93.94. / Lucas 12,54-59.

Zaterdag, 26 Oktober 2019
Zaterdag in week 29 door het jaar
Romeinen 8,1-11. / Psalmen 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / Lucas 13,1-9.

Zondag, 27 Oktober 2019
DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Sirach 35,15b-17.20-22a. / Psalmen 34(33),2-3.17-18.19.23. / 2e TimoteĆ¼s 4,6-8.16-18. / Lucas 18,9-14.

Maandag, 28 Oktober 2019
HH. Simon en Judas, apostelen - Feest
Efeziƫrs 2,19-22. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Lucas 6,12-19.

Dinsdag, 29 Oktober 2019
Dinsdag in week 30 door het jaar
Romeinen 8,18-25. / Psalmen 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6. / Lucas 13,18-21.

Woensdag, 30 Oktober 2019
Woensdag in week 30 door het jaar
Romeinen 8,26-30. / Psalmen 13(12),4-5.6. / Lucas 13,22-30.

Donderdag, 31 Oktober 2019
Donderdag in week 30 door het jaar
Romeinen 8,31b-39. / Psalmen 109(108),21-22.26-27.30-31. / Lucas 13,31-35.

Vrijdag, 01 November 2019
ALLERHEILIGEN - Hoogfeest
Openbaringen 7,2-4.9-14. / Psalmen 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / 1e Johannes 3,1-3. / MatteĆ¼s 5,1-12a.

Zaterdag, 02 November 2019
GEDACHTENIS VAN ALLE OVERLEDEN GELOVIGEN - ALLERZIELEN
Wijsheid 3,1-9. / Psalmen 27(26),1.4.7.8.9.13-14. / Romeinen 6,3-9. / MatteĆ¼s 25,31-46.

Zondag, 03 November 2019
EEN-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Wijsheid 11,22-26.12,1-2. / Psalmen 145(144),1-2.8-9.10-11.13.14. / 2e Tessalonisenzen 1,11-12.2,1-2. / Lucas 19,1-10.

Maandag, 04 November 2019
Maandag in week 31 door het jaar
Romeinen 11,29-36. / Psalmen 69(68),30-31.33-34.36-37. / Lucas 14,12-14.

Dinsdag, 05 November 2019
Dinsdag in week 31 door het jaar
Romeinen 12,5-16a. / Psalmen 131(130),1.2.3. / Lucas 14,15-24.

Woensdag, 06 November 2019
Woensdag in week 31 door het jaar
Romeinen 13,8-10. / Psalmen 112(111),1-2.4-5.9. / Lucas 14,25-33.

Donderdag, 07 November 2019
Donderdag in week 31 door het jaar
Romeinen 14,7-12. / Psalmen 27(26),1.4.13-14. / Lucas 15,1-10.

Vrijdag, 08 November 2019
H. WILLIBRORD, BISSCHOP, VERKONDIGER VAN ONS GELOOF, PATROON VAN DE NEDERLANDSE KERKPROVINCIE - Hoogfeest
Jesaja 52,7-10. / Psalmen 96(95),1.3.4-5.7-8.9-10. / Hebreeƫn 13,7-9.15-17. / Marcus 16,15-20.

Zaterdag, 09 November 2019
KERKWIJDING VAN DE BASILIEK VAN SINT JAN VAN LATERANEN - Feest
Ezechiƫl 47,1-2.8-9.12. / Psalmen 46(45),2-3.5-6.8-9. / Johannes 2,13-22.

Zondag, 10 November 2019
TWEE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
2e Makkabeeƫn 7,1-2.9-14. / Psalmen 17(16),1.5-6.8.15. / 2e Tessalonisenzen 2,16-17.3,1-5. / Lucas 20,27-38.

Maandag, 11 November 2019
Maandag in week 32 door het jaar
Wijsheid 1,1-7. / Psalmen 139(138),1-3.4-6.7-8.9-10. / Lucas 17,1-6.

Dinsdag, 12 November 2019
Dinsdag in week 32 door het jaar
Wijsheid 2,23-24.3,1-9. / Psalmen 34(33),2-3.16-17.18-19. / Lucas 17,7-10.

Woensdag, 13 November 2019
Woensdag in week 32 door het jaar
Wijsheid 6,2-11. / Psalmen 82(81),3-4.6-7. / Lucas 17,11-19.

Donderdag, 14 November 2019
Donderdag in week 32 door het jaar
Wijsheid 7,22-30.8,1. / Psalmen 119(118),89.90.91.130.135.175. / Lucas 17,20-25.

Vrijdag, 15 November 2019
Vrijdag in week 32 door het jaar
Wijsheid 13,1-9. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Lucas 17,26-37.

Zaterdag, 16 November 2019
Zaterdag in week 32 door het jaar
Wijsheid 18,14-16.19,6-9. / Psalmen 105(104),2-3.36-37.42-43. / Lucas 18,1-8.

Zondag, 17 November 2019
DRIE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Maleachi 3,19-20. / Psalmen 98(97),5-6.7-8.9. / 2e Tessalonisenzen 3,7-12. / Lucas 21,5-19.

Maandag, 18 November 2019
Maandag in week 33 door het jaar
1e Makkabeeƫn 1,10-15.41-43.54-57.62-64. / Psalmen 119(118),53.61.134.150.155.158. / Lucas 18,35-43.

Dinsdag, 19 November 2019
Dinsdag in week 33 door het jaar
2e Makkabeeƫn 6,18-31. / Psalmen 3,2-3.4-5.6-7. / Lucas 19,1-10.

Woensdag, 20 November 2019
Woensdag in week 33 door het jaar
2e Makkabeeƫn 7,1.20-31. / Psalmen 17(16),1.5-6.8b.15. / Lucas 19,11-28.

Donderdag, 21 November 2019
Donderdag in week 33 door het jaar
1e Makkabeeƫn 2,15-29. / Psalmen 50(49),1-2.5-6.14-15. / Lucas 19,41-44.

Vrijdag, 22 November 2019
Vrijdag in week 33 door het jaar
1e Makkabeeƫn 4,36-37.52-59. / 1e Kronieken 29,10.11abc.11d-12a.12bcd. / Lucas 19,45-48.

Zaterdag, 23 November 2019
Zaterdag in week 33 door het jaar
1e Makkabeeƫn 6,1-13. / Psalmen 9(9A),2-3.4.6.16b.19. / Lucas 20,27-40.

Zondag, 24 November 2019
CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL - Hoogfeest
2e Samuƫl 5,1-3. / Psalmen 122(121),1-5. / Kolossenzen 1,12-20. / Lucas 23,35-43.

Maandag, 25 November 2019
Maandag in week 34 door het jaar
Daniƫl 1,1-6.8-20. / Daniƫl 3,52.53.54.55.56. / Lucas 21,1-4.

Dinsdag, 26 November 2019
Dinsdag in week 34 door het jaar
Daniƫl 2,31-45. / Daniƫl 3,57.59.60. / Lucas 21,5-11.

Woensdag, 27 November 2019
Woensdag in week 34 door het jaar
Daniƫl 5,1-6.13-14.16-17.23-28. / Daniƫl 3,62.63.64.65.66.67. / Lucas 21,12-19.

Donderdag, 28 November 2019
Donderdag in week 34 door het jaar
Daniƫl 6,12-28. / Daniƫl 3,68.69.70.71.72.73.74. / Lucas 21,20-28.

Vrijdag, 29 November 2019
Vrijdag in week 34 door het jaar
Daniƫl 7,2-14. / Daniƫl 3,75.76.77.78.79.80.81. / Lucas 21,29-33.

Zaterdag, 30 November 2019
H. Andreas, apostel - Feest
Romeinen 10,9-18. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / MatteĆ¼s 4,18-22.

Zondag, 01 December 2019

Jesaja 2,1-5. / Psalmen 122(121),1-2.4-5.6-7.8-9. / Romeinen 13,11-14. / MatteĆ¼s 24,37-44.

Maandag, 02 December 2019

Jesaja 4,2-6. / Psalmen 122(121),1-2.3-4a.4b-5.6-7.8-9. / MatteĆ¼s 8,5-11.

Dinsdag, 03 December 2019

Jesaja 11,1-10. / Psalmen 72(71),2.7-8.12-13.17. / Lucas 10,21-24.

Woensdag, 04 December 2019

Jesaja 25,6-10a. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / MatteĆ¼s 15,29-37.

Donderdag, 05 December 2019

Jesaja 26,1-6. / Psalmen 118(117),1.8-9.19-21.25-27a. / MatteĆ¼s 7,21.24-27.

Vrijdag, 06 December 2019

Jesaja 29,17-24. / Psalmen 27(26),1.4.13-14. / MatteĆ¼s 9,27-31.

Zaterdag, 07 December 2019

Jesaja 30,19-21.23-26. / Psalmen 147(146),1-2.3-4.5-6. / MatteĆ¼s 9,35-38.10,1.6-8.

Zondag, 08 December 2019

Jesaja 11,1-10. / Psalmen 72(71),1-2.7-8.12-13.17. / Romeinen 15,4-9. / MatteĆ¼s 3,1-12.
ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA - Hoogfeest

Maandag, 09 December 2019

Genesis 3,9-15.20. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3bc-4. / Efeziƫrs 1,3-6.11-12. / Lucas 1,26-38.

Dinsdag, 10 December 2019

Jesaja 40,1-11. / Psalmen 96(95),1-2.3.10ac.11-12.13. / MatteĆ¼s 18,12-14.

Woensdag, 11 December 2019

Jesaja 40,25-31. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.8.10. / MatteĆ¼s 11,28-30.

Donderdag, 12 December 2019

Jesaja 41,13-20. / Psalmen 145(144),1.9.10-11.12-13ab. / MatteĆ¼s 11,11-15.

Vrijdag, 13 December 2019

Jesaja 48,17-19. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / MatteĆ¼s 11,16-19.

Zaterdag, 14 December 2019

Sirach 48,1-4.9-11. / Psalmen 80(79),2ac.3b.15-16.18-19. / MatteĆ¼s 17,10-13.

Zondag, 15 December 2019

Jesaja 35,1-6.10. / Psalmen 146(145),7-10. / Jacobus 5,7-10. / MatteĆ¼s 11,2-11.

Maandag, 16 December 2019

Numeri 24,2-7.15-17a. / Psalmen 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9. / MatteĆ¼s 21,23-27.

Dinsdag, 17 December 2019

Genesis 49,2.8-10. / Psalmen 72(71),2.3-4ab.7-8.17. / MatteĆ¼s 1,1-17.

Woensdag, 18 December 2019

Jeremia 23,5-8. / Psalmen 72(71),2.12-13.18-19. / MatteĆ¼s 1,18-24.

Donderdag, 19 December 2019

Rechters 13,2-7.24-25a. / Psalmen 71(70),3-4a.5-6ab.16-17. / Lucas 1,5-25.

Vrijdag, 20 December 2019

Jesaja 7,10-14. / Psalmen 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / Lucas 1,26-38.

Zaterdag, 21 December 2019

Hooglied 2,8-14. / Psalmen 33(32),2-3.11-12.20-21. / Lucas 1,39-45.

Zondag, 22 December 2019

Jesaja 7,10-14. / Psalmen 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / Romeinen 1,1-7. / MatteĆ¼s 1,18-24.

Maandag, 23 December 2019

Maleachi 3,1-4.23-24. / Psalmen 25(24),4bc-5ab.8-9.10.14. / Lucas 1,57-66.

Dinsdag, 24 December 2019

Jesaja 9,1-6. / Psalmen 96(95),1-2a.2b-3.11-12.13. / Titus 2,11-14. / Lucas 2,1-14.

Woensdag, 25 December 2019

Jesaja 52,7-10. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6. / Hebreeƫn 1,1-6. / Johannes 1,1-18.

Donderdag, 26 December 2019

Handelingen der apostelen 6,8-10.7,54-59. / Psalmen 31(30),3cd-4.6.8ab.16bc.17. / MatteĆ¼s 10,17-22.

Vrijdag, 27 December 2019

1e Johannes 1,1-4. / Psalmen 97(96),1-2.5-6.11-12. / Johannes 20,2-8.

Zaterdag, 28 December 2019

1e Johannes 1,5-10.2,1-2. / Psalmen 124(123),2-3.4-5.7b-8. / MatteĆ¼s 2,13-18.

Zondag, 29 December 2019

Sirach 3,2-6.12-14. / Psalmen 128(127),1-2.3.4-5. / Kolossenzen 3,12-21. / MatteĆ¼s 2,13-15.19-23.

Maandag, 30 December 2019

1e Johannes 2,12-17. / Psalmen 96(95),7-8a.8b-9.10. / Lucas 2,36-40.

Dinsdag, 31 December 2019

1e Johannes 2,18-21. / Psalmen 96(95),1-2.11-12.13. / Johannes 1,1-18.

Woensdag, 01 Januari 2020

Numeri 6,22-27. / Psalmen 67(66),2-3.5.6.8. / Galaten 4,4-7. / Lucas 2,16-21.

Donderdag, 02 Januari 2020

1e Johannes 2,22-28. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Johannes 1,19-28.

Vrijdag, 03 Januari 2020

1e Johannes 2,29.3,1-6. / Psalmen 98(97),1.3cd-4.5-6. / Johannes 1,29-34.

Zaterdag, 04 Januari 2020

1e Johannes 3,7-10. / Psalmen 98(97),1.7-8.9. / Johannes 1,35-42.

Zondag, 05 Januari 2020

Sirach 24,1-4.12-16. / Psalmen 147,12-13.14-15.19-20. / Efeziƫrs 1,3-6.15-18. / Johannes 1,1-18.

Maandag, 06 Januari 2020

Jesaja 60,1-6. / Psalmen 72(71),2.7-8.10-11.12-13. / EfeziĆ«rs 3,2-3a.5-6. / MatteĆ¼s 2,1-12.

Dinsdag, 07 Januari 2020

1e Johannes 3,22-24.4,1-6. / Psalmen 2,7-8.10-11. / MatteĆ¼s 4,12-17.23-25.

Woensdag, 08 Januari 2020

1e Johannes 4,7-10. / Psalmen 72(71),2.3-4ab.7-8. / Marcus 6,34-44.

Donderdag, 09 Januari 2020

1e Johannes 4,11-18. / Psalmen 72(71),2.10-11.12-13. / Marcus 6,45-52.

Vrijdag, 10 Januari 2020

1e Johannes 4,19-21.5,1-4. / Psalmen 72(71),2.14.15bc.17. / Lucas 4,14-22a.

Zaterdag, 11 Januari 2020

1e Johannes 5,5-13. / Psalmen 147,12-13.14-15.19-20. / Lucas 5,12-16.

Zondag, 12 Januari 2020

Jesaja 42,1-4.6-7. / Psalmen 29(28),1a.2.3ac-4.3b.9b-10. / Handelingen der apostelen 10,34-38. / MatteĆ¼s 3,13-17. 
©Evangelizo.org 2001-2019