"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 
Zondag, 25 Oktober 2020
DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Exodus 22,20-26. / Psalmen 18(17),2-3a.3bc-4.47.51ab. / 1e Tessalonisenzen 1,5c-10. / MatteĆ¼s 22,34-40.

Maandag, 26 Oktober 2020
Maandag in week 30 door het jaar
Efeziƫrs 4,32.5,1-8. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Lucas 13,10-17.

Dinsdag, 27 Oktober 2020
Dinsdag in week 30 door het jaar
Efeziƫrs 5,21-33. / Psalmen 128(127),1-2.3.4-5. / Lucas 13,18-21.

Woensdag, 28 Oktober 2020
HH. Simon en Judas, apostelen - Feest
Efeziƫrs 2,19-22. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Lucas 6,12-19.

Donderdag, 29 Oktober 2020
Donderdag in week 30 door het jaar
Efeziƫrs 6,10-20. / Psalmen 144(143),1.2.9-10. / Lucas 13,31-35.

Vrijdag, 30 Oktober 2020
Vrijdag in week 30 door het jaar
Filippenzen 1,1-11. / Psalmen 111(110),1-2.3-4.5-6. / Lucas 14,1-6.

Zaterdag, 31 Oktober 2020
Zaterdag in week 30 door het jaar
Filippenzen 1,18b-26. / Psalmen 42(41),2.3.5. / Lucas 14,1.7-11.

Zondag, 01 November 2020
ALLERHEILIGEN - Hoogfeest
Openbaringen 7,2-4.9-14. / Psalmen 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / 1e Johannes 3,1-3. / MatteĆ¼s 5,1-12a.

Maandag, 02 November 2020
GEDACHTENIS VAN ALLE OVERLEDEN GELOVIGEN - ALLERZIELEN
Wijsheid 3,1-9. / Psalmen 27(26),1.4.7.8.9.13-14. / Romeinen 6,3-9. / MatteĆ¼s 25,31-46.

Dinsdag, 03 November 2020
Dinsdag in week 31 door het jaar
Filippenzen 2,5-11. / Psalmen 22(21),26b-27.28-30a.31-32. / Lucas 14,15-24.

Woensdag, 04 November 2020
Woensdag in week 31 door het jaar
Filippenzen 2,12-18. / Psalmen 27(26),1.4.13-14. / Lucas 14,25-33.

Donderdag, 05 November 2020
Donderdag in week 31 door het jaar
Filippenzen 3,3-8a. / Psalmen 105(104),2-3.4-5.6-7. / Lucas 15,1-10.

Vrijdag, 06 November 2020
H. WILLIBRORD, BISSCHOP, VERKONDIGER VAN ONS GELOOF, PATROON VAN DE NEDERLANDSE KERKPROVINCIE - Hoogfeest
Jesaja 52,7-10. / Psalmen 96(95),1-2.3.10ac.11-12.13. / Hebreeƫn 13,7-9.15-17. / Marcus 16,15-20.

Zaterdag, 07 November 2020
Zaterdag in week 31 door het jaar
Filippenzen 4,10-19. / Psalmen 112(111),1-2.5-6.8a.9. / Lucas 16,9-15.

Zondag, 08 November 2020
TWEE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Wijsheid 6,12-16. / Psalmen 63(62),2.3-4.5-6.7-8. / 1e Tessalonisenzen 4,13-18. / MatteĆ¼s 25,1-13.

Maandag, 09 November 2020
KERKWIJDING VAN DE BASILIEK VAN SINT JAN VAN LATERANEN - Feest
Ezechiƫl 47,1-2.8-9.12. / Psalmen 46(45),2-3.5-6.8-9. / Johannes 2,13-22.

Dinsdag, 10 November 2020
Dinsdag in week 32 door het jaar
Titus 2,1-8.11-14. / Psalmen 37(36),3-4.18.23.27.29. / Lucas 17,7-10.

Woensdag, 11 November 2020
Woensdag in week 32 door het jaar
Titus 3,1-7. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Lucas 17,11-19.

Donderdag, 12 November 2020
Donderdag in week 32 door het jaar
Filemon 1,7-20. / Psalmen 146(145),7.8-9a.9bc-10. / Lucas 17,20-25.

Vrijdag, 13 November 2020
Vrijdag in week 32 door het jaar
2e Johannes 1,4-9. / Psalmen 119(118),1.2.10.11.17.18. / Lucas 17,26-37.

Zaterdag, 14 November 2020
Zaterdag in week 32 door het jaar
3e Johannes 1,5-8. / Psalmen 112(111),1-2.3-4.5-6. / Lucas 18,1-8.

Zondag, 15 November 2020
DRIE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Spreuken 31,10-13.19-20.30-31. / Psalmen 128(127),1-2.3.4-5. / 1e Tessalonisenzen 5,1-6. / MatteĆ¼s 25,14-30.

Maandag, 16 November 2020
Maandag in week 33 door het jaar
Openbaringen 1,1-4.2,1-5a. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / Lucas 18,35-43.

Dinsdag, 17 November 2020
Dinsdag in week 33 door het jaar
Openbaringen 3,1-6.14-22. / Psalmen 15(14),2-3ab.3cd-4ab.5. / Lucas 19,1-10.

Woensdag, 18 November 2020
Woensdag in week 33 door het jaar
Openbaringen 4,1-11. / Psalmen 150(149),1-2.3-4.5-6. / Lucas 19,11-28.

Donderdag, 19 November 2020
Donderdag in week 33 door het jaar
Openbaringen 5,1-10. / Psalmen 149(148),1-2.3-4.5-6a.9b. / Lucas 19,41-44.

Vrijdag, 20 November 2020
Vrijdag in week 33 door het jaar
Openbaringen 10,8-11. / Psalmen 119(118),14.24.72.103.111.131. / Lucas 19,45-48.

Zaterdag, 21 November 2020
Zaterdag in week 33 door het jaar
Openbaringen 11,4-12. / Psalmen 144(143),1.2.9-10. / Lucas 20,27-40.

Zondag, 22 November 2020
CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL - Hoogfeest
EzechiĆ«l 34,11-12.15-17. / Psalmen 23(22),1-2a.2b-3.5.6. / 1e CorinthiĆ«rs 15,20-26.28. / MatteĆ¼s 25,31-46.

Maandag, 23 November 2020
Maandag in week 34 door het jaar
Openbaringen 14,1-3.4b-5. / Psalmen 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / Lucas 21,1-4.

Dinsdag, 24 November 2020
Dinsdag in week 34 door het jaar
Openbaringen 14,14-19. / Psalmen 96(95),10.11-12.13. / Lucas 21,5-11.

Woensdag, 25 November 2020
Woensdag in week 34 door het jaar
Openbaringen 15,1-4. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.7-8.9. / Lucas 21,12-19.

Donderdag, 26 November 2020
Donderdag in week 34 door het jaar
Openbaringen 18,1-2.21-23.19,1-3.9a. / Psalmen 100(99),2.3.4.5. / Lucas 21,20-28.

Vrijdag, 27 November 2020
Vrijdag in week 34 door het jaar
Openbaringen 20,1-4.11-15.21,1-2. / Psalmen 84(83),3.4.5-6a.8a. / Lucas 21,29-33.

Zaterdag, 28 November 2020
Zaterdag in week 34 door het jaar
Openbaringen 22,1-7. / Psalmen 95(94),1-2.3-5.6-7. / Lucas 21,34-36.

Zondag, 29 November 2020

Jesaja 63,16b-17.19b.64,2b-7. / Psalmen 80(79),2ac.3b.15-16.18-19. / 1e Corinthiƫrs 1,3-9. / Marcus 13,33-37.

Maandag, 30 November 2020

Romeinen 10,9-18. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / MatteĆ¼s 4,18-22.

Dinsdag, 01 December 2020

Jesaja 11,1-10. / Psalmen 72(71),2.7-8.12-13.17. / Lucas 10,21-24.

Woensdag, 02 December 2020

Jesaja 25,6-10a. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / MatteĆ¼s 15,29-37.

Donderdag, 03 December 2020

Jesaja 26,1-6. / Psalmen 118(117),1.8-9.19-21.25-27a. / MatteĆ¼s 7,21.24-27.

Vrijdag, 04 December 2020

Jesaja 29,17-24. / Psalmen 27(26),1.4.13-14. / MatteĆ¼s 9,27-31.

Zaterdag, 05 December 2020

Jesaja 30,19-21.23-26. / Psalmen 147(146),1-2.3-4.5-6. / MatteĆ¼s 9,35-38.10,1.6-8.

Zondag, 06 December 2020

Jesaja 40,1-5.9-11. / Psalmen 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / 2e Petrus 3,8-14. / Marcus 1,1-8.

Maandag, 07 December 2020

Jesaja 35,1-10. / Psalmen 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / Lucas 5,17-26.

Dinsdag, 08 December 2020

Genesis 3,9-15.20. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3bc-4. / Efeziƫrs 1,3-6.11-12. / Lucas 1,26-38.

Woensdag, 09 December 2020

Jesaja 40,25-31. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.8.10. / MatteĆ¼s 11,28-30.

Donderdag, 10 December 2020

Jesaja 41,13-20. / Psalmen 145(144),1.9.10-11.12-13ab. / MatteĆ¼s 11,11-15.

Vrijdag, 11 December 2020

Jesaja 48,17-19. / Psalmen 1,1-2.3.4.6. / MatteĆ¼s 11,16-19.

Zaterdag, 12 December 2020

Sirach 48,1-4.9-11. / Psalmen 80(79),2ac.3b.15-16.18-19. / MatteĆ¼s 17,10-13.

Zondag, 13 December 2020

Jesaja 61,1-2a.10-11. / Lucas 1,46-48.49-50.53-54. / 1e Tessalonisenzen 5,16-24. / Johannes 1,6-8.19-28.

Maandag, 14 December 2020

Numeri 24,2-7.15-17a. / Psalmen 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9. / MatteĆ¼s 21,23-27.

Dinsdag, 15 December 2020

Sefanja 3,1-2.9-13. / Psalmen 34(33),2-3.6-7.17-18.19.23. / MatteĆ¼s 21,28-32.

Woensdag, 16 December 2020

Jesaja 45,6b-8.18.21b-25. / Psalmen 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / Lucas 7,19-23.

Donderdag, 17 December 2020

Genesis 49,2.8-10. / Psalmen 72(71),2.3-4ab.7-8.17. / MatteĆ¼s 1,1-17.

Vrijdag, 18 December 2020

Jeremia 23,5-8. / Psalmen 72(71),2.12-13.18-19. / MatteĆ¼s 1,18-24.

Zaterdag, 19 December 2020

Rechters 13,2-7.24-25a. / Psalmen 71(70),3-4a.5-6ab.16-17. / Lucas 1,5-25.

Zondag, 20 December 2020

2e Samuƫl 7,1-5.8b-12.14a.16. / Psalmen 89(88),2-3.4-5.27.29. / Romeinen 16,25-27. / Lucas 1,26-38.

Maandag, 21 December 2020

Hooglied 2,8-14. / Psalmen 33(32),2-3.11-12.20-21. / Lucas 1,39-45.

Dinsdag, 22 December 2020

1e Samuƫl 1,24-28. / 1e Samuƫl 2,1.4-5.6-7.8abcd. / Lucas 1,46-56.

Woensdag, 23 December 2020

Maleachi 3,1-4.23-24. / Psalmen 25(24),4bc-5ab.8-9.10.14. / Lucas 1,57-66.

Donderdag, 24 December 2020

Jesaja 9,1-6. / Psalmen 96(95),1-2a.2b-3.11-12.13. / Titus 2,11-14. / Lucas 2,1-14.

Vrijdag, 25 December 2020

Jesaja 52,7-10. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6. / Hebreeƫn 1,1-6. / Johannes 1,1-18.

Zaterdag, 26 December 2020

Handelingen der apostelen 6,8-10.7,54-59. / Psalmen 31(30),3cd-4.6.8ab.16bc.17. / MatteĆ¼s 10,17-22.

Zondag, 27 December 2020

Genesis 15,1-6.21,1-3. / Psalmen 105(104),1b-2.3-4.5-6.8-9. / Hebreeƫn 11,8.11-12.17-19. / Lucas 2,22-40.

Maandag, 28 December 2020

1e Johannes 1,5-10.2,1-2. / Psalmen 124(123),2-3.4-5.7b-8. / MatteĆ¼s 2,13-18.

Dinsdag, 29 December 2020

1e Johannes 2,3-11. / Psalmen 96(95),1-2a.2b-3.5b-6. / Lucas 2,22-35.

Woensdag, 30 December 2020

1e Johannes 2,12-17. / Psalmen 96(95),7-8a.8b-9.10. / Lucas 2,36-40.

Donderdag, 31 December 2020

1e Johannes 2,18-21. / Psalmen 96(95),1-2.11-12.13. / Johannes 1,1-18.

Vrijdag, 01 Januari 2021

Numeri 6,22-27. / Psalmen 67(66),2-3.5.6.8. / Galaten 4,4-7. / Lucas 2,16-21.

Zaterdag, 02 Januari 2021

1e Johannes 2,22-28. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Johannes 1,19-28.

Zondag, 03 Januari 2021

Sirach 24,1-4.8-12. / Psalmen 147,12-13.14-15.19-20. / Efeziƫrs 1,3-6.15-18. / Johannes 1,1-18.

Maandag, 04 Januari 2021

1e Johannes 3,7-10. / Psalmen 98(97),1.7-8.9. / Johannes 1,35-42.

Dinsdag, 05 Januari 2021

1e Johannes 3,11-21. / Psalmen 100(99),2.3.4.5. / Johannes 1,43-51.

Woensdag, 06 Januari 2021

Jesaja 60,1-6. / Psalmen 72(71),2.7-8.10-11.12-13. / EfeziĆ«rs 3,2-3a.5-6. / MatteĆ¼s 2,1-12.

Donderdag, 07 Januari 2021

1e Johannes 3,22-24.4,1-6. / Psalmen 2,7-8.10-11. / MatteĆ¼s 4,12-17.23-25.

Vrijdag, 08 Januari 2021

1e Johannes 4,7-10. / Psalmen 72(71),2.3-4ab.7-8. / Marcus 6,34-44.

Zaterdag, 09 Januari 2021

1e Johannes 4,11-18. / Psalmen 72(71),2.10-11.12-13. / Marcus 6,45-52.

Zondag, 10 Januari 2021

Jesaja 55,1-11. / Jesaja 12,2-3.4bcd.5-6. / 1e Johannes 5,1-9. / Marcus 1,7-11.

Maandag, 11 Januari 2021

Hebreeƫn 1,1-6. / Psalmen 97(96),1.2b.6.7c.9. / Marcus 1,14-20.

Dinsdag, 12 Januari 2021

Hebreeƫn 2,5-12. / Psalmen 8,2a.5.6-7.8-9. / Marcus 1,21b-28.

Woensdag, 13 Januari 2021

Hebreeƫn 2,14-18. / Psalmen 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9. / Marcus 1,29-39.

Donderdag, 14 Januari 2021

Hebreeƫn 3,7-14. / Psalmen 95(94),6-7.8-9.10-11. / Marcus 1,40-45.

Vrijdag, 15 Januari 2021

Hebreeƫn 4,1-5.11. / Psalmen 78(77),3.4bc.6c-7.8. / Marcus 2,1-12.

Zaterdag, 16 Januari 2021

Hebreeƫn 4,12-16. / Psalmen 19(18),8.9.10.15. / Marcus 2,13-17.

Zondag, 17 Januari 2021

1e Samuƫl 3,3b-10.19. / Psalmen 40(39),2.4ab.7-8a.8b-9.10. / 1e Corinthiƫrs 6,13c-15a.17-20. / Johannes 1,35-42.

Maandag, 18 Januari 2021

Hebreeƫn 5,1-10. / Psalmen 110(109),1.2.3.4. / Marcus 2,18-22.

Dinsdag, 19 Januari 2021

Hebreeƫn 6,10-20. / Psalmen 111(110),1-2.4-5.9.10c. / Marcus 2,23-28.

Woensdag, 20 Januari 2021

Hebreeƫn 7,1-3.15-17. / Psalmen 110(109),1.2.3.4. / Marcus 3,1-6.

Donderdag, 21 Januari 2021

Hebreeƫn 7,25-28.8,1-6. / Psalmen 40(39),7-8a.8b-9.10.17. / Marcus 3,7-12.

Vrijdag, 22 Januari 2021

Hebreeƫn 8,6-13. / Psalmen 85(84),8.10.11-12.13-14. / Marcus 3,13-19.

Zaterdag, 23 Januari 2021

Hebreeƫn 9,2-3.11-14. / Psalmen 47(46),2-3.6-7.8-9. / Marcus 3,20-21. 
©Evangelizo.org 2001-2020