"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 
                    

Donderdag, 12 Juli 2018

H.H. Nabor en Felix van Milaan (gedachtenis)

image Meer informatie over de Heiligen van de dag


Noord-Afrika - ca 304 Lodi (bij Milaan). Samen met Felix.
Romeinse legersoldaten die de marteldood stierven onder Maximianus Herculius. St. Maternus van Milaan droeg hun gebeente over naar Milaan, waarna deze stad behalve St. Victor ook hen vereerde. St. Ambrosius van Milaan verspreidde de verering van Milanese martelaren door in 386 ook St. Gervasius en Protasius, evenals in ca 396 St. Nazarius en Celsus in Milaan bij te zetten. St. Chrodegangus van Metz bracht de relieken van Nabor en Felix over naar Metz, vanwaar ze deels terechtkwamen in de Driekoningenkerk van Keulen en het benedictijnenklooster St. Nabor in het ten oosten van Metz gelegen St. Avold, waarvan de inwoners Naboriens worden genoemd. De in 1959 in Namur gevonden hoofden van beide martelaren werden naar Milaan teruggebracht. Hun Vita dateert uit het midden van de 5e eeuw.

Patr. van kinderen die moeilijk leren lopen, aangeroepen bij oorpijn.

Attr. als senatoren en later als soldaten in wapenuitrusting; met een vlag.

Icon. altijd samen, op vroeg christelijke afbeeldingen altijd als martelaars in toga, later als Romeinse legioensoldaten met of zonder pantser of met Malienkolder. In hun handen houden zij een zwaard, palmtakken of een opengeslagen boek. Ook met op hun rug gebonden handen. Pas in middeleeuwse voorstellingen verschijnen zij als ridders met een schild. Ook samen met St. Franciscus en St. Clara.De Heiligen, Van der Linden
 
©Evangelizo.org 2001-2018