"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 
                    

Donderdag, 08 November 2018

H. Vier gekroonden (gedachtenis)

image Meer informatie over de Heiligen van de dag


De aanduiding van 2 groepen martelaren.

I.
Vier martelaren uit Pannonia, te weten: Castorius, Claudius, Nicostratus, Symphorianus (of Sempronianus), waaraan later Simplicius werd toegevoegd. Het waren beeldhouwers die weigerden het beeld van de god Asclepius te vervaardigen. Hun relieken werden naar Rome gehaald en vereerd in de aan hen gewijde kerk op de Monte Celio.

II.
Vier Romeinse martelaren: Carpophorus, Severianus, Severus (of Secundus) en Vectorianus (of Victorinus).

Zij worden allen samen gevierd als de Vier Gekroonden.
Soms wordt  staande gehouden dat vier Romeinse burgers werden veroordeeld tot werk in de steengroeven van Pannonia en dat hun relieken later naar Rome werden teruggebracht.

Patr. van architecten, beeldhouwers, bouwvakkers, marmerarbeiders, metselaars, steenbewerkers, steenhouwers, van vee.

Attr. als beeldhouwers, met paal en pilaar; fakkels (waarmee ze werden geschroeid); ijzeren kooi (ze stierven door hierin opgesloten onder water te worden gedompeld); aan een zuil of in een ketel gemarteld met kokende vloeistof. De Heiligen, Van der Linden
 
©Evangelizo.org 2001-2019