"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 
                    

Donderdag, 08 November 2018

H. Godefridus van Amiens (gedachtenis)

image Meer informatie over de Heiligen van de dag


ca 1066 bij Soissons - 8 november 1115 Soissons
Hij groeide vanaf zijn 5e jaar op in de abdij van Mont-Saint-Quentin (bij Péronne) en werd in 1091 abt van Nogent-sous-Cousy (Champagne) en in 1104 bisschop van Amiens. Hij was even streng voor zichzelf als voor anderen. Wilde karthuizer worden, bleef enige tijd in de Grande-Chartreuse bij Grenoble, maar de gelovigen in zijn bisdom dwongen zijn terugkeer af. Als symbool van het laatste Avondmaal at hij dagelijks met dertien armen. Hij streed zijn hele leven tegen simonie en onkuisheid, reden waarom men hem probeerde te vergiftigen. Werd bijgezet in Soissons.
Relieken verheven in 1138.De Heiligen, Van der Linden
 
©Evangelizo.org 2001-2019