"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 
                    

Vrijdag, 09 November 2018

Kerkwijding van de Baseliek van Sint Jan van Lateranen (feest)

image Meer informatie over de Heiligen van de dag


Kerkwijding van de Baseliek van Sint Jan van Lateranen
(feest)

De verjaardag van de inwijding van de door de keizer Constantijn gebouwde Lateraanse basiliek wordt sedert de 12e eeuw op deze dag gevierd. Deze herdenking was aanvankelijk beperkt tot de stad Rome; later werd zij – ter ere van de basiliek de ‘moeder en hoofd aller kerken in Rome en in de gehele wereld’ wordt genoemd – over de gehele Romeinse ritus uitgebreid, als een teken van liefdevolle verbondenheid met de Stoel van Petrus waarop degene zetelt die – naar het woord van de heilige Ignatius van Antiochië – het hoofd is van de gehele liefdesbond. 
©Evangelizo.org 2001-2019