"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 
                    

Donderdag, 06 December 2018

H. Nicolaas, bisschop (gedachtenis)

image Meer informatie over de Heiligen van de dag


Heilige Nicolaas van Myrna, bisschop
(gedachtenis)

Nicolaas was bisschop van Myra in Klein-Azië (Turkije) en stierf tegen het midden van de 4e eeuw. Vooral sedert de 10e eeuw wordt hij in de gehele Kerk vereerd. St. Nicolaas is kindervriend en patroon van Rusland.

Icon. In de Byzantijnse kunst met een hoog voorhoofd en een witte baard. Hij gaat gekleed als een Griekse bisschop. In zijn linkerhand houdt hij het evangelieboek of het kruis met dubbele dwarsbalk, met de rechterhand maakt hij een zegenend gebaar. Hij heeft geen individueel attribuut. In de westerse kunst zien we hem als een Latijnse bisschop met mijter en kruis. Pas vanaf de 14e eeuw worden hem aan de hand van zijn legende of cultus attributen toegekend. Het meest afgebeeld met een boek in handen waarop drie gouden bollen liggen. Deze verwijzen naar de twee meest populaire scènes uit zijn leven: de schenking van de bruidsschat en het tot leven wekken van de drie scholieren. Scènes: geboorte waarbij de pasgeborene rechtop in bad staat, weigert borstvoeding op vastendagen, redt drie maagden van een schandelijk leven als prostituee door het geven van een bruidsschat aan hun vader (een verarmde edelman) opdat zij alsnog kunnen trouwen, redt drie strijders die onschuldig ter dood zijn veroordeeld door het zwaard van de beul bewegingsloos te maken, wekt drie scholieren tot leven die door de waard en waardin van een herberg in stukken gesneden en gepekeld waren, velt met een bijl een aan de godin Diana gewijde boom, Christus en Maria geven hem het pallium en de mijter terug, postume wonderen. De Heiligen, Van der Linden


Wees ons barmhartig, Heer; bescherm ons op voorspraak van de heilige bisschop Nicolaas in alle gevaren, en leid ons langs veilige wegen naar het eeuwig geluk. Door onze Heer, Jezus Christus. Amen. 
©Evangelizo.org 2001-2018