"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 
                    

Zaterdag, 12 Januari 2019

H. Aelred van Rievaulx

image Meer informatie over de Heiligen van de dag


H. Aelred van Rievaulx

Hij werd in 1109 te Hexham geboren en kwam als page aan het hof van koning David I van Schotland; hij bracht het er tot hofmaarschalk. In 1134 trad hij in bij de cisterciënzers te Rievaulx (Yorkshire).
Kort tevoren had Sint Bernard deze groep monniken onder leiding van zijn rechterhand Wilhelm geplaatst en vanuit Clairvaux naar Engeland gestuurd om er een nieuwe abdij te stichten. Ondanks zijn delicate gezondheid werd Aelred in 1142 tot abt van klooster Revesby (Lincolnshire) benoemd, en in 1146 keerde hij in die hoedanigheid terug naar de abdij van zijn intrede te Rievaulx. Op dat moment woonden er zo'n honderd monniken. Onder zijn leiding zou de gemeenschap uitgroeien tot 150 monniken en 500 lekenbroeders. Hij schrijft over het leven in zijn klooster: "De monniken dronken alleen water en aten slechts grove spijzen in kleine hoeveelheden. Zij sliepen kort, en altijd op een plank. Zij verrichtten zware en moeizame arbeid, droegen zeer zware lasten zonder van vermoeidheid blijk te geven en gehoorzaamden prompt, wat men hun ook opdroeg. Hierbij onderhielden zij een streng stilzwijgen; zij spraken alleen met hun overste, en dit alleen wanneer het strikt noodzakelijk was." Zo zag blijkbaar het ideale leven van een cisterciënzer communiteit eruit. Men proeft nog de strengheid van Sint Bernardus.

Beroemd zijn zijn boeken 'Speculum Charitatis' (= 'Spiegel van de Liefde') en 'De Spirituali Amicitia' ('Over Geestelijke Vriendschap'). 
©Evangelizo.org 2001-2019