"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 
                    

Zaterdag, 11 Juli 2020

H. Olivier Plunket van Armagh (gedachtenis)

image Meer informatie over de Heiligen van de dag


1629 Loughcrew (oost-Ierland) - 11 juli 1681 Londen.
Na zijn priesterwijding in Rome was hij tot 1669 hoogleraar theologie aan het college De Propaganda Fide. Toen werd hij aartsbisschop van Armargh met als taak de Ierse kerk te herstellen na alle vervolgingen. Hij maakt zich gewag van het 'popish plot' van Titus Oates, maar omdat ierse rechters hem weigerden te veroordelen, werd hij overgebracht naar Londen. Hier vond hij de dood door ophanging, gevolgd door vierendeling. Zijn stoffelijke resten bevinden zich in Downside Abbey in Sommersetshire en zijn gemummificeerd hoofd is sinds 1722 te zien in de St.Petruskerk van Grogheda (Ierland). Geldt als nationale held van de Ieren. Heiligverklaard in 1975.De Heiligen, Van der Linden
 
©Evangelizo.org 2001-2020