"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 
Donderdag, 09 Augustus 2018
H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein), maagd en martelares, patrones van Europa - FeestUit de profeet Hosea 2,16b.17b.21-22.
Dit zegt de Heer: Ik zal haar naar de woestijn leiden en Ik zal spreken tot haar hart.
Vervolgens geef Ik haar dan de wijngaarden terug en maak Ik het Achordal tot een poort van hoop. Daar wordt zij weer gewillig, zoals in de dagen van haar jeugd, toen zij optrok uit Egypte.
Ik neem u als mijn bruid, voor altijd, als mijn bruid, in recht en gerechtigheid, in goedheid en erbarming,
als mijn bruid, in onverbrekelijke trouw: dan zult gij de Heer leren kennen.


Psalmen 119(118),14.24.72.103.111.131.
Mijn vreugde vind ik in wat Gij verordent,
dat is mijn rijkste bezit.
Ik neem uw verordeningen ter harte,
zij geven mij goede raad.

De wet uit uw mond is mij meer waard
dan schatten van zilver en goud.
Hoe heerlijk smaken mij uw beloften
Als honing zijn zij in mijn mond;

Mijn erfdeel is altijd wat Gij verordent,
dat is de vreugd van mijn hart;
Mijn mond sper ik hijgend open
Zo hunker ik naar uw geboden.Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 25,1-13.
In die tijd vertelde Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis: Het is met Rijk der hemelen
als met tien meisjes die met hun lampen uittrokken, de bruidegom tegemoet.
Vijf van hen waren dom, de andere vijf verstandig.
Want de domme namen wel hun lampen mee, maar geen olie;
de verstandige echter namen met hun lampen tevens kruiken olie mee.
Toen nu de bruidegom op zich liet wachten, dommel­den zij allen in en sliepen.
Maar midden in de nacht klonk er geroep: Daar is de bruidegom! Trekt hem tegemoet!
Meteen waren al de meisjes wakker en maakten hun lampen in orde.
De domme zeiden tegen de verstandi­ge: Geeft ons wat olie, want onze lampen gaan uit.
Maar de verstandige antwoord­den: Neen, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en jullie samen. Gaat liever naar de verkopers en haalt wat voor jezelf.
Maar terwijl zij onderweg waren om te gaan kopen kwam de bruidegom,
en die klaar stonden, traden met hem binnen om bruiloft te vieren; en de deur ging op slot.
Later kwamen ook de andere meisjes en zeiden: Heer, heer, doe open!
Maar hij antwoorde: Voorwaar, Ik zeg u: Ik ken u niet.
Weest dus waakzaam, want gij kent dag noch uur.


 
©Evangelizo.org 2001-2018