"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 
Vrijdag, 10 Augustus 2018
H. Laurentius, diaken en martelaar - FeestUit de 2e brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 9,6-10.
Broeders en zusters, bedenkt: wie karig zaait, zal karig oogsten;
wie overvloedig zaait, zal overvloe­dig oogsten.
Laat ieder wat hij in zijn hart besloten heeft, ten uitvoer brengen,
zonder pijn en zonder dwang, want God houdt van een blijmoedige gever.
En God heeft de macht u met alle gaven te overstelpen,
zodat gij altijd in alle opzichten van al het nodige voorzien,
nog ruimschoots overhoudt voor elk goed werk.
Zo staat er ook geschreven: Hij heeft overvloe­dig gegeven aan de armen,
zijn milddadigheid zal immer blijven.
Hij die de zaaier zaad verschaft en voedsel om te eten, zal ook u zaaigoed verschaffen
en het verme­nigvuldi­gen en de oogst van uw milddadigheid doen gedijen.


Psalmen 112(111),1-2.5-6.7-8.9.
Gelukkig de mens die ontzag heeft voor de Heer
die met liefde heeft voor zijn geboden.
Zijn nageslacht geniet aanzien in het hele land,
de oprechten worden gezegend.

Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig,
wie zijn zaken eerlijk behartigt.
De rechtvaardige komt nooit ten val,
men zal hem eeuwig gedenken.

Voor een vals gerucht zal hij niet vrezen,
hij is standvastig en vertrouwt op de Heer.
Standvastig is zijn hart en zonder vrees.
Aan het eind ziet hij zijn vijanden verslagen.

Gul deelt hij uit aan de armen,
zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.


Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 12,24-26.
In die tijd zei Jezus: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als de graankorrel
niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen: maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort.
Wie zijn leven bemint, verliest het, maar wie zijn leven in deze wereld haat, zal het ten eeuwigen leven bewaren.
Wil iemand Mij dienen, dan moet hij Mij volgen; waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.


 
©Evangelizo.org 2001-2018