"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 
Zaterdag, 15 September 2018
Onze Lieve Vrouw van Smarten - GedachtenisUit de brief aan de Hebreeën 5,7-9.
Broeders en zusters, in de dagen van zijn sterfelijk leven heeft Christus
onder luid geroep en geween gebeden en smekingen opgedragen aan God,
die Hem uit de dood kon redden.
Hoewel Hij zijn Zoon was, heeft Hij moeten lijden,
en zo heeft Hij gehoorzaamheid geleerd.
En toen Hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was,
werd Hij voor allen die Hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding,


Psalmen 31(30),2-3a.3bc-4.5-6.15-16.20.
Bij U Heer, zoek ik mijn toevlucht,
stel mij toch nimmer teleur
Rechtvaardige God, bevrijd mij
aanhoor mij en red mij met spoed

Rechtvaardige God, bevrijd mij
aanhoor mij en red mij met spoed
Want altijd zijt Gij mijn rots en mijn vestig,
uw Naam is mijn leider en gids.

Want altijd zijt Gij mijn rots en mijn vestig,
uw Naam is mijn leider en gids.
In uw hand leg ik mijn leven,
Heer, trouwe God, U verlost mij.

Maar ik vertrouw op U, Heer,
ik zeg: U bent mijn God,
in uw hand liggen mijn lot en mijn leven,
bevrijd mij uit de greep van mijn vijanden en vervolgers.

Hoe groot zijn uw weldaden, Heer,
die Gij hebt bestemd voor hen die U vrezen
Gij schenkt ze aan ieder die tot U komt,
voor alle mensen waarneembaar.Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 19,25-27.
In die tijd stonden bij Jezus' kruis zijn moeder, de zuster van zijn moeder, Maria de vrouw van Klopas en Maria Magdalena.
Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling die Hij liefhad, zei Hij tot zijn moeder: 'Vrouw, zie daar uw zoon.'
Vervolgens zei Hij tot de leerling: 'Zie daar uw moeder.' En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis.


 
©Evangelizo.org 2001-2018