"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 
Dinsdag, 25 September 2018
Dinsdag in week 25 door het jaarLezing uit het boek Spreuken 21,1-6.10-13.
Als een waterloop: zo is het hart van de koning in de Heer's hand: Hij leidt het waarheen het Hem behaagt.
Heel het gedrag van een mens mag in zijn eigen ogen rechtschapen zijn, maar de Heer toetst de harten.
Dat men gerechtigheid en recht doet is de Heer aangenamer dan een offer.
Trotse ogen en een verwaten hart: de lamp van de bozen is de zonde.
De plannen van de ijverige mens brengen gewin, maar ieder die zich overhaast komt tot gebrek.
Schatten verwerven door leugentaal: dat is de vluchtige leegheid van hen die de dood zoeken.
Het verlangen van de zondaar richt zich op het kwaad; zijn naaste vindt in zijn ogen geen genade.
De onnozele wordt wijs, als de spotter gestraft wordt, maar als men de wijze onderricht, doet hij kennis op.
De Gerechte houdt het huis van de boze in het oog en Hij stort de zondaars in het verderf.
Wie zijn oor gesloten houdt voor de kreet van de arme, hij zal ook zelf eens roepen en geen antwoord krijgen.


Psalmen 119(118),1.27.30.34.35.44.
Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
en leven naar de wet van de Heer,
Leid mij op de weg van uw bevelen,
dan zal ik uw daden indachtig zijn.

Ik heb de weg van de trouw gekozen,
ik houd mij aan wat Gij bepaalt.
Geef mij begrip om uw wet na te leven,
om hem te volgen met heel mijn hart.

Leid mij langs de paden van uw geboden,
daar vind ik mijn vreugde in.
Uw wet zal ik steeds onderhouden,
te allen tijde, voor immer en eeuwig.Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 8,19-21.
In die tijd zijn moeder met zijn broeders bij Jezus, maar vanwege de menigte konden zij Hem niet bereiken.
Men liet Hem dus weten: 'Uw moeder en uw broeders staan buiten en willen u spreken.'
Maar Hij gaf hun ten antwoord: 'Mijn moeder en mijn broeders zijn zij, die het woord van God horen en er naar handelen.'


 
©Evangelizo.org 2001-2018