"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 
Donderdag, 27 September 2018
Donderdag in week 25 door het jaarLezing uit het boek Prediker 1,2-11.
Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte.
Wat heeft de mens aan al zijn zwoegen en tobben onder de zon?
Geslachten gaan en geslachten komen,
en de aarde blijft al maar bestaan.
De zon komt op en de zon gaat onder,
en haast zich dan weer naar de plaats waar haar loop begint.
De wind waait naar het zuiden
en draait naar het noorden.
Hij draait en draait en waait,
en telkens keert hij op zijn draaien terug.
Alle rivieren stromen naar zee
en de zee raakt niet vol.
Naar de plaats waar ze begonnen zijn
keren de rivieren terug
om opnieuw te gaan stromen.
Het wordt een vermoeiend verhaal
en geen mens kan er iets over zeggen.
Hij kijkt wel maar ziet niets,
hij luistert zonder iets te verstaan.
Wat geweest is zal weer zijn.
Wat gebeurd is zal weer gebeuren:
nieuw is er niets onder de zon.
Er is wel eens iets waarvan men zegt: '' Kijk, dit is iets nieuws! '
Maar dat is niet zo: in vroeger tijden was het er ook al.
Aan de mensen van vroeger wordt niet meer gedacht,
evenmin als aan die van later zal worden gedacht door degenen die na hen komen.


Psalmen 90(89),3-4.5-6.12-13.14.17.
U doet de sterveling terugkeren tot stof
en zegt: 'Keer terug, mensenkind'.
Duizend jaar zijn in uw ogen
als de dag van gisteren die voorbij is,
niet meer dan een wake in de nacht.

U vaagt ons weg als slaap
in de morgen, als opschietend gras
dat ontkiemt in de morgen en opschiet,
en ’s avonds verwelkt en verdort.

Leer ons zo onze dagen te tellen
dat wijsheid ons hart vervult. Zijn dagen zijn geteld.
Keer U tot ons, Heer – hoe lang nog?
Ontferm U over uw dienaren.

Verleen ons van nu af uw rijkste zegen
laat heel ons leven gelukkig zijn.
Uw zegen, Heer God, moge over ons waken,
bestuur onze handen bij al wat zijn doen.
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 9,7-9.
In die tijd hoorde de viervorst Herodes alles wat Jezus deed en hij wist niet wat hij ervan denken moest. Sommigen immmers zeiden: 'Johannes is verrezen uit de doden ';
anderen: 'Elia is verschenen '; en weer anderen: 'een van de oude profeten is opge­staan.'
Maar Herodes zei: 'Johannes heb ik onthoofd. Wie kan dat zijn over wie ik dergelijke verhalen hoor?' Hij wilde Hem daarom te zien krijgen.


 
©Evangelizo.org 2001-2018