"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 
Dinsdag, 02 Oktober 2018
HH. Engelbewaarders - GedachtenisUit het boek Exodus 23,20-23a.
Zo spreekt de Heer: Zie, Ik zend mijn engel voor u uit, om u onderweg te beschermen,
en u naar de plaats te brengen, die Ik heb vastgesteld.
Heb aandacht voor hem en luister naar zijn woord. Kom niet tegen hem in opstand,
want hij zou uw verzet niet vergeven. In hem immers is mijn Naam tegenwoordig.
Als gij gehoorzaamt aan zijn woord en doet wat Ik u zeg,
dan ben Ik de vijand van uw vijanden, de verdrukker van uw verdrukkers.
Mijn engel zal voor u uitgaan.


Psalmen 91(90),1-2.3-4.5-6.10-11.
Gij die de bescherming geniet van de Allerhoogste
en die in de schaduw van de Almachtige woont;
voor u is de Heer: mijn toevlucht, mijn burcht,
mijn God, op wie ik vertrouw.

Want Hij maakt u los uit de strik van de jagers,
Hij redt u uit doodsgevaar.
Hij zal u met zijn vleugels beschermen,
onder zijn wieken vindt gij een toevlucht,
zijn trouw is uw pantser en schild.

Geen nachtelijk onheil hoeft gij te vrezen,
Geen pijl bij klaarlichte dag;
geen ziekte, die sluipt in de duisternis,
geen kwaal in de gloeiende zon.

Het kwaad zal u niet bereiken,
de ramp blijft ver van uw tent.
Hij heeft zijn engelen last gegeven
op al uw wegen u te bewaken.
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 18,1-5.10.
In die tijd richtten de leerlingen tot Jezus met de vraag:
'Wie is nu wel de grootste in het Rijk der hemelen?'
Hij riep een klein kind, zette het in hun midden en zei:
'Voorwaar, Ik zeg u: als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen,
zult gij het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan.
Wie dus zichzelf gering acht zoals dit kind is de grootste in het Rijk der hemelen.
En wie in mijn Naam zulk een kind opneemt, neemt Mij op.
Hoedt u er voor een van deze kleinen te minachten, want Ik zeg u:
zij hebben engelen in de hemel en deze aanschouwen voortdurend
het aangezicht van mijn Vader die in de hemel is.


 
©Evangelizo.org 2001-2018