"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 
Wie zijn wij ?

Het «Dagelijks Evangelie» biedt U dagelijks een gratis, persoonlijk e-mail aan zonder enige verplichting met de tekst van het evangelie van die dag volgens de liturgische kalenders van de Katholieke Kerk. Momenteel bieden wij de lezingen aan conform de kalenders van de volgende riten: gewone en bijzondere kalenders van de Romeinse rite, de Maronitische, Byzantijnse en Armeense rite.

Daarnaast is het Dagelijks Evangelie voorzien van een kort commentaar of een overweging, gekozen uit de spirituele geschriften van de Kerkvaders, Kerkleraren en Heiligen van de Kerk.
Wij vragen geen naam of adres. Wij hebben alleen uw e-mailadres nodig omdat we daar de Dagelijks Evangelie mails naar toe sturen. Wij willen uw privacy respecteren en zullen uw e-mail adres alleen gebruiken voor de berichten vanuit onze service. Uw e-mail wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Wij garanderen dat U van onze kant geen enkel bericht van wat dan ook ontvangt dat geen direct verband houdt met onze dienstverlening.

U kunt Uw inschrijving op ieder moment stoppen door te klikken op “aanpassen van uw inschrijving” onderaan de dagelijkse e-mail of door te klikken op de knop “aanpassen van uw inschrijving” op de website. Bent U tijdelijk afwezig, dan hoeft U zich niet uit te schrijven. Bij het aanpassen kunt U namelijk ook aangeven welke periode U tijdelijk geen e-mails wenst te ontvangen

Wij verzorgen deze dienst zonder financiële ondersteuning, behalve vrijwillige giften van ingeschreven personen (kijk onder «Hoe U ons kunt helpen»).

U kunt ons bereiken via het volgende e-mail-adres :

contact-nl@evangelizo.org


Het Dagelijks Evangelie en de Rooms Katholieke Kerk

2011

2006


Het Dagelijks Evangelie heeft medewerking gekregen van Zijne Excellentie John P. Foley, Voorzitter van de Pontificale Raad voor Sociale Communicatie en de Episcopale Association for the French-speaking Liturgy (AELF). 
©Evangelizo.org 2001-2020